มนตรี ศรียงค์

มนตรี ศรียงค์ เกิดเมื่อ 6 มีนาคม 2511 ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อาศัยอยู่ย่านใจกลางเมือง (กิมหยง) เรียนชั้นประถม ที่โรงเรียนหาดใหญ่กิตติวิทย์ และโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จากนั้นไปเรียนต่อมัธยมปลายที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มนตรี ปัจจุบันมีกิจการบะหมี่เป็ดที่ร้านศิริวัฒน์ ถนนละม้ายสงเคราะห์ สงขลา ประกอบอาชีพนี้ไปพร้อมกับการเขียนบทกวี มาจนถึงปัจจุบัน ผลงานรวมบทกวีเล่มแรกของเขาคือ ดอกฝัน : ฤดูฝนที่แสนธรรมดา พิมพ์เมื่อปี 2541 และรวมบทกวีทำมือชุด การพังทลายของทางช้างเผือก ล่าสุดเขากำลังรวบรวมผลงานรวมเรื่องสั้น และรวมบทกวีชุด ดอกตะแบกเริ่มบาน โลกในดวงตาข้าพเจ้า เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลกวีซีไรต์ ปี 2550

โลกในดวงตาข้าพเจ้า กวีนิพนธ์ผลงานของ มนตรี ศรียงค์ ที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ รางวัลซีไรต์ ประจำปี พ.ศ. 2550

โลกในดวงตาข้าพเจ้าเป็นกวีนิพนธ์ที่แบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆสี่ส่วน มีการลำดับเรื่องสลับไปมาแต่พอให้ผู้อ่านเห็นความเป็นไปจากดวงตาของผู้เขียนอย่างไม่ตรงตัวจนเกินไป ฉันทลักษณ์ยึดตามหลักโดยไม่มีบิดเบือน ทั้งเล่มอ่านแล้วพลิ้วไหว หากแต่ครบทุกอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาชีวิต (จากบท นิพพานที่ร้านบะหมีเป็ด)ด้านความเป็นไปของสังคม (น้องแอ๋มแคมฟร็อก) ด้านความรัก (ใช้ชื่อบทตามชื่อคนรักเก่าถึงสามคน)เอกลักษณ์ของกวีนิพนธ์เล่มนี้อยู่ที่อารมณ์แห่งความปล่อยวางที่ว่าโลกก็เป็นเช่นนี้ แม้จะมีครบทุกรสอารมณ์ แต่เพราะผู้เขียนเขียนด้วยมุมมองที่ปราศจากการตัดสินจึงมีความเคลื่อนไหวแบบนิ่งๆและเป็นเอกภาพ พลางชวนผู้อ่านให้คิดตามด้วยว่า “โลกในดวงตาข้าพเจ้า” เป็นเช่นนี้ ของท่านเล่าเป็นเช่นไร?

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://th.wikipedia.org/wiki
ที่มารูปภาพ : http://www.thaiwriterassociation.org/columnread.php?id=19
http://www.sunshinefm.com/songkhla/index.php?type_page=news&f=1&id=1617

You may also like...