ศรัทธา – ธรรมชาติ

นำเสนอผลงานจิตรกรรม และภาพพิมพ์ จากศิลปินหนุ่ม 3 คน โดยมีแก่นแกนความคิดร่วมกันอยู่ที่ “เวลา” ซึ่งได้พาให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายเปลี่ยนแปลงไป

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ สายน้ำ หรือสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม ล้วนแล้วแต่มีความเปลี่ยนผันไปตามกาละ และ เวลา ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านี้ เชื่อมโยงเข้ากับหลักปรัชญาความเชื่อทางศาสนา สื่อสะท้อนถึงความงามและความจริงในธรรมชาติ อีกทั้งยังสื่อแสดงมุมมองของศิลปินแต่ละคนที่มีทักษะกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอันแตกต่างตามบุคลิกเฉพาะตน

ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าลินินด้วยภาพลักษณ์ของบึงน้ำ จอกแหน และสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ในฐานะตัวแทนแห่งแสงเงา กาลเวลา รวมถึงสถานที่ในความทรงจำ ขณะที่ อานนท์ สังวรดี ก็สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยอาศัยรูปทรงของพระธาตุมาเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ด้วยเทคนิคภาพพิมพ์ stamping ส่วน สุรศักดิ์ สอนเสนา นำเสนอผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสมด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความผันแปรแห่งธรรมชาติที่ปรากฎให้เห็นอยู่รอบกาย ซึ่งโน้มนำให้ผู้คนได้เข้าใจถึงสัจธรรมแห่งการเกิดดับอันเป็นเรื่องปกติสามัญธรรมดา

นิทรรศการ : “ศรัทธา – ธรรมชาติ”
ศิลปิน : ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์, สุรศักดิ์ สอนเสนา, อานนท์ สังวรดี
วันที่ : 25 กรกฎาคม – 1 กันยายน 2562
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี) อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-422-2092

อีเมล : ARDEL Gallery <ardelgallery@gmail.com>
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-422-2092

You may also like...