อัญชลี วิวันธนชัย

อัญชลี วิวันธนชัยหรือที่รู้จักกันในนามปากกา อัญชัน (26 กันยายน พ.ศ. 2495 – ) เกิดที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ อัญชลี สุธรรมพิทักษ์ สมรสกับ อนุสรณ์ วิวัธนชัย เมื่อ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกา

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2510 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2512 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2516 สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2532 ปริญญาโท ซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟนิวยอร์ก

ผลงาน
พ.ศ. 2528 เรื่องสั้นเรื่องแรก “แม่ครับ” ตีพิมพ์ลงในนิตยสารลลนาและได้รับคัดเลือกเป็นเรื่องสั้นดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2528 (ร่วมกับเรื่องสั้นชื่อ “รถไฟสังกะสี” ของ วัฒน์ วรรลยางกูร ในปีเดียวกัน)
พ.ศ. 2530 รวมเล่มหนังสือสารคดี “นิวยอร์ก-นิวยอร์ก” ในนามปากกา “อัญชัน สีม่วง” โดยสำนักพิมพ์ลลนา
พ.ศ. 2532 เรื่องสั้นเรื่อง “หม้อที่ขูดไม่ออก” ได้รับคัดเลือกเป็นเรื่องสั้นดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2531 ของนิตยสารลลนา (ร่วมกับเรื่องสั้นเรื่อง “ทางชนะ” ของชัชรินทร์ ไชยวัฒน์
พ.ศ. 2533 รวมเรื่องสั้นชุด อัญมณีแห่งชีวิต ได้รับรางวัลซีไรต์

อัญมณี แห่งชีวิต เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นที่ผู้เขียนได้มา จากประสบการณ์ของตนเองบ้าง จากคำบอกเล่าบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงมนุษย์ที่มีชีวิตจิตใจ กิเลส อารมณ์ ความรัก ความกลัว และความชิงชัง
สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในตัวละครในเรื่อง ที่เผชิญกับความทุกข์ที่มองเห็นบ้าง ไม่เห็นบ้าง ผู้เขียนจะมีวิธีจัดการกับเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร และจะทำตัวอย่างไร ในเรื่องขอทาน ก็อยากให้ผู้อ่านตัดสินว่า ตากุลและยายเหล่า เป็นขอทาน หรือคนที่อยู่รอบข้างเขา เป็นขอทานกันแน่

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://www.praphansarn.com/new/c_writer/detail.asp?ID=108

You may also like...