จิระนันท์ พิตรปรีชา

อดีตผู้นำนักศึกษาในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ปัจจุบันเป็นนักเขียน และผู้จัดทำบทบรรยายภาพยนตร์ ได้รับรางวัลซีไรต์ พ.ศ. 2532 จากกวีนิพนธ์เรื่อง ใบไม้ที่หายไป

ประวัติ
เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 ที่จังหวัดตรัง มีความสนใจในการประพันธ์ตั้งแต่เด็ก จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จากนั้นศึกษาต่อที่คณะวิทยาศาสตร์ แผนกเตรียมเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเลือกให้เป็นดาวจุฬา พ.ศ. 2515

ใน พ.ศ. 2516 เป็นหนึ่งในผู้นำนักศึกษาที่ร่วมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ของ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศสป)ซึ่งรัฐบาลอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ตั้งขึ้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 โดยการดูแลของ ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่ง อ.ประพันธ์พงศ์ เวชชาชีวะ เป็น รมต. ทั้งนี้ ได้รับการชักชวนจาก นายวิรัติ ศักดิ์จิรภาพงศ์ ผู้นำนักศึกษาที่เป็นนิสิตจุฬาฯรุ่นพี่ กิจกรรมแรก คือ การจัดอบรมอาสาสมัครส่งเสริมประชาธิปไตย ที่ จิตตภาวันวิทยาลัย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อ มีค.2517 หลังจากนั้น เธอได้มีบทบาทในการแต่งคำประพันธ์เพื่ออ่านบนเวทีการชุมนุมเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของผู้ใช้แรงงานและกลุ่มสตรีต่างๆ ในยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน และต้องหนีเข้าป่าไปเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 อยู่หลายปี จิระนันท์มีฉายาในป่าว่า สหายใบไม้ จากนั้นไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

ชีวิตครอบครัว สมรสกับ เสกสรรค์ ประเสริฐกุลหรือสหายไท อดีตผู้นำนักศึกษาที่ร่วมต่อสู้มาด้วยกัน มีบุตรชาย 2 คน ชื่อ แทนไท ประเสริฐกุล และ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ผลงานหนังสือ
ใบไม้ที่หายไป, สำนักพิมพ์อ่านไทย, เมษายน 2532 (รางวัลซีไรต์)
หนังสือเกี่ยวกับการแปลบทบรรยายภาพยนตร์
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดทำบทแปล และการใช้ภาษาอังกฤษ

ชะโงกดูเงา, แพรวเอนเตอร์เทน, พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2541
ชุดหม้อแกงลิง

หม้อแกงลิง “คำให้การของคนให้คำ”, แพรวเอนเตอร์เทน, กันยายน 2541
หม้อแกงลิง (2) “จารึกขอบจอ”, เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, พฤศจิกายน 2546
หม้อแกงลิง (3) “รำพึงถึงบทหนัง” , เอ.อาร์.บิซิเนส เพรส, ธันวาคม 2546
ใบไม้ ที่หายไป เป็นกวีนิพนธ์ที่รวบรวมความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนจำนวน 35 ชิ้น มาเรียงร้อยตามเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตเธอ โดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วงเวลา คือ

ระหว่าง พ.ศ. 2513 – 2515 เธอคือสาวน้อย วัยเยาว์ผู้มองโลกอันสวยงาม

ระหว่าง พ.ศ. 2516 – 2519 เธอคือผู้พลิกภาพลักษณ์ของดาวจุฟัา ฯ ไปสู่ผู้มีอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาสังคม

ระหว่าง พ.ศ. 2520 -2522 เธอคือทหารป่า ที่เชื่อมั่นว่าการตัดสินใจถูกต้องแล้ว ที่จะอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมต่างๆ

ระหว่างพ.ศ. 2522 –2523 เธอคือกรวดเม็ดร้าว ที่เจ็บซ้ำด้วยความพ่ายแพ้ และเธอได้รับบทบาทของการเป็นแม่

ช่วง สุดท้าย ระหว่าง พ.ศ. 2523-2528 เธอคือ นักศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ชั้นนำในอเมริกา เป็นช่วงเวลาของการรักษาบาดแผลชีวิต ด้วยความสุขุม พร้อมกับเข้าใจธรรมชาติ และสัจจะแห่งชีวิตดีขึ้น

ที่มาเกี่ยวกับหนังสือ : http://atcloud.com/stories/71612
ที่มารูปภาพ : http://www.oknation.net/blog/nirunsak/2007/10/05/entry-2

You may also like...