ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 9 “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนศิลปิน และ ศิลปินรุ่นใหม่ รวมทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงานที่เปล่งประกายเข้าประกวดใน จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อการประกวด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส มีเป้าหมายในทุกปีที่จะเป็นแรงสนับสนุน และ เป็นกำลังใจให้ผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์งานด้านจิตรกรรมได้ทำผลงานที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่วงการศิลปะของไทย โดยในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อการประกวด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ที่จะแสดงออกถึง ความสว่าง เปล่งประกาย ความมีสีสัน อันเปรียบได้กับแสงแดดที่สดใส และสายรุ้งที่ทอประกาย

และด้วยมาตรฐานการตัดสินที่เข้มข้นและชัดเจน ในทุกปีการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส จะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน อาทิ ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ และ อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ฯ

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงาน 2 มิติ พร้อมแสดง ใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือ สื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหา สาระ ที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด ขนาดผลงานไม่เกิน 150 x 200 ซม. (ไม่รวมกรอบ). ผู้สมัครมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ที่อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ, และภูมิภาคต่างๆ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery จ.ปัตตานี

สอบถามข้อมูลและติดตามการประกวดได้ที่ เฟสบุ๊ก Asia Plus Art Contest, LINE จิตรกรรมเอเซีย พลัส#9

โทรศัพท์ 02-680-4045, 02-680-4042
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้แทนการดำเนินการประชาสัมพันธ์ : P-Aha
สราญภัทร หอมสุวรรณ (ปิค) 081- 620-2326 , สาริศา ไชยเม็ง (จุ๋ม) 092 -403-9627
Saranpat Homsuwan (Pic)
5/227 Prachaniveth 2/3
Soi 15 SamuckkeeRoad,Bangtalad,
Pakred Nonthaburi 11120
Tel : 02-574 0426 # 5
Fax : 02-980 0055
Mobile : 081-620-2326
E-mail : picpicpic13@hotmail.com

You may also like...