LOVE IS Exhibition

นิทรรศการ : “LOVE IS”
ศิลปิน : บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร,
ประวิทย์ ล้ำเจริญ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และธัญชนก ผลากุลสันติกร
พิธีเปิด : วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
กิจกรรม : พบปะพุดคุยกับศิลปินและรับสูจิบัตร
ระยะเวลา : วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ 19 ซอยสีลม 21 สีลม บางรัก

“LOVE IS” นิทรรศการสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ถือเป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยความรักและ เป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นใหม่ที่ได้รับการตอบรับทั้งในไทยเเละต่างประเทศ รวม 8 ศิลปินได้แก่ บุญเหลือ ยางสวย, เทวพร ใหม่คงแก้ว, กิตติศักดิ์ เทพเกาะ, รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร, ประวิทย์ ล้ำเจริญ, พัทธ์ ยิ่งเจริญ, ผดุงศักดิ์ เขียวผ่อง และ ศิลปินหญิง ธัญชนก ผลากุลสันติกร

สำหรับนิทรรศการนี้ถือเป็นการร่วมมือกันกับทางหอศิลป์นัมเบอร์วันแกลลอรี่ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ ถ่ายทอดและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เเตกต่างกันออกไปในรูปแแบผลงานทางจิตรกรรม ซึ่งผลงานถูกถ่ายทอดออกมาจากมุมมองทัศนคติของศิลปินเอง ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปเเบบ รูปธรรมหรือนามธรรม
บุญเหลือ ยางสวย นำเสนอเรื่องราว ความรักมากมายที่ต้องผ่านขวากหนามการพลัดพรากสูญเสียมากมายกว่าจะได้เป็นตำนานเป็นเรื่องราวโรเเมนติคให้เล่าขาน

เรื่องราวความรักในมุมมองของเทวพร ใหม่คงแก้ว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้ และบางครั้งก็มาโดยไม่ทันตั้งตัว แต่การที่จะรักษาความรักนั้นไว้ให้ยากกว่ามาก ความรักเป็นสิ่งที่เกิดจากใจไม่อาจบังคับกันได้ ความรักที่แท้จริงคือความปรารถนาดีต่อกัน และความเสียสละ แต่บางครั้งความรักอาจเป็นดาบสองคมที่ทำให้สิ่งดีงามกลายเป็นสิ่งเลวร้ายได้ การรักจนขาดความคิดผิดชอบชั่วดี สิ่งเหล่านั้นหาใช่ความรักไม่

กิตติศักดิ์ เทพเกาะ บอกเราเรื่องราวความรัก ในด้านของ พระพุทธศาสนา การเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นจากกิเลส ทั้งปวง สุดท้ายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายล้วนยังต้องวนเวียนอยู่กับความรัก… ความรักคือความใคร่ ราคะ ตัณหา เสน่หา อิจฉา ความผูกพัน ความ โลภะ ความเมตตาและ ความกรุณา

ความรักของ รัฐภูมิ ผิวพันธมิตร คือพลังงานที่บันดาลสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นมากมาย มากพอกับความวุ่นวายไม่ต่างจากความ…เกลียดชัง

ผลงานของประวิทย์ ล้ำเจริญ สืบต่อเนื่องจากผลงานชุด sick boy (เด็กห่วย) ศิลปินได้หยิบยกคาแรคเตอร์ เด็กอ้วน สร้างเรื่องราวถ่ายทอดมุมมอง ความรัก ทัศนคติส่วนตัวต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยใช้สัญลักษณ์แห่งการบอกรักสากล แบบซื่อๆไปตรงไปตรงมา โลกของเด็กสู่โลกของผู้ใหญ่.

ผลงานของพัทธ์ ยิ่งเจริญ ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพยายามจำลองรูปธรรมของความรักในชีวิตศิลปินให้ออกมาเป็นภาพ ยังเป็นการใช้ภาพเขียนในฐานะประจักษ์พยานของความรักครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของศิลปินครั้งนี้ด้วย

ผดุงศักดิ์ เขียวผ่องถ่ายทอดจินตภาพต่อการเข้าไปในโลกแห่งจินตนาการระหว่างเสพเสียงดนตรี บทเพลงที่มีประสบการณ์ร่วมในชีวิต ที่พาจินตภาพล่องลอยอยู่ในภวังค์ของตัวตนและกระตุ้นความคิดคำนึงในอดีต(ผดุงศักดิ์)

และสุดท้ายความรักในแบบของธัญชนก ผลากุลสันติกร คือ ความรักนั้นราวกับสัมผัสที่ปลอบประโลมซึ่งกันและกัน

นัมเบอร์วันแกลลอรี่จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชมผลงานและเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ “Love is”

Exhibition : “LOVE IS”
Artist : Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkeaw, Kittisak Thapkoa,
Ratthaphoom Piwpantamit, Prawit Lumcharoen, Pat Yingcharoen,
Phadungsak Kheawpong, Thunchanok Plakulsantikorn
Opening reception : Friday 1st February 2019
Exhibition Period : Friday 1st – 22nd February 2019
Exhibition Venues : Number 1 Gallery 19 Silom 21 Bangrak
“LOVE IS” the exhibition of the month of love, February. This exhibition of love considered to be the cooperation between 8 renowned new generation artists including Boonhlue Yangsauy, Tewaporn Maikongkeaw, Kittisak Thapkoa, Ratthaphoom Piwpantamit, Prawit Lumcharoen, Pat Yingcharoen, Phadungsak Kheawpong and the female artist Thunchanok Plakulsantikorn.

Number1Gallery invented this exhibition in purpose to express the different stories of love between the artist’s perspective no matter it is tangible or intangible love.

Boonhlue Yangsauy suggest a story of love that will have to go through obstacle and embrace lost before they became the great romantic love story to tell it throughout generations.

Tewaporn Maikongkeaw’s story is the love that can happen to anyone and sometimes it will catch you off guard. However, the real challenge is to keep the love alive. Love is from the heart and nobody can force ones to love the other. True love is to hope the best for each other or to sacrifice. But sometimes love can be poisonous and it can change beautiful things to evil. The lost in love is not considered as real love.

Kittisak Thapkoa express his love story in the Buddhism way of the journey to escape all the desires. At the end, all humans and animals will always crave for love. Love is desire, love is lust, love is envy, love is bond, love is greed, and love is mercy.
The love story of Ratthaphoom Piwpantamit is the energy that create a lot of good things but also can create chaos with is no different from hatred.

The artwork of Prawit Lumcharoen is the continued story from the work “Sick Boy” The artist has picked up the character of a fat boy to express the perspective of love by using the simple symbols of love which are straight forward from the kid’s world to the adult’s world.

The work of Pat Yingcharoen in this exhibition is not only express the stories of tangible love but also express the true story that happens in his real life.

Phadungsak Kheawpong express his imagination in the imagine world between music and art that brings your mind into your inner self and the reminiscing of the past.

Lastly, the love of Thunchanok Plakulsantikorn is the love where ones are taking care of each other.

For more information please contact Ririta Sridee
Tel: (083) 445 8333 (02) 630 2523

You may also like...