Professional Food Stylist Workshop – 20190119 –

ผ่านไปด้วยดีอีกครั้งสำหรับ Professional Food Stylist Workshop  โดย อ. ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ที่จัดโดย ฝ่ายงานฝึกอบรมศิลปะและการสร้างสรรค์ ArtBangkok.com ณ ดีพี สตูดิโอ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ที่มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง ทั้งกลุ่มเจ้าของกิจการโรงแรม เจ้าของร้านอาหาร เชฟ ช่างภาพ รวมถึงผู้ที่ต้องการเป็นฟู้ดสไตลิสต์มืออาชีพ

นอกจากผู้ที่เข้าอบรมในหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้ทั้งเชิงกว้างและเชิงลึกในงานฟู้ดสไตลิสต์ ที่เผยทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อการนำไปใช้ได้จริง สำหรับผู้ประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร จาก อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ ผู้เป็นฟู้ดสไตลิสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงในระดับสากลแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก นักวิจารณ์อาหารที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินรายการ Iron Chef Thailand และเป็นนักออกแบบที่มีประสบการณ์สูงในด้านการตลาดและการผลิตสื่อ คือ อ.วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์ (อาจารย์กุ้ง) และ ช่างภาพอาหารที่มีประสบการณ์สูง คือ อ.สรรสิทธิ์ โกระวิโยธิน (อาจารย์กอล์ฟ) มาร่วมบรรยายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับข้อมูล และทัศนะด้านการออกแบบอาหารในทุกแง่มุม ทั้งแง่มุมของผู้ประกอบการ ผู้บริโภค นักชิม และช่างภาพ

ผู้ที่สนใจเข้าอบรมในคอร์สต่อไป สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครได้ ตามลิงค์นี้ >> http://www.artbangkok.com/?p=44465

 

ผู้รับการฝึกอบรมทุกท่าน จะได้รับหนังสือคู่มือ PROFESSIONAL FOOD STYLIST ฉบับ Limited Edition ซึ่งรวมหลักการที่สำคัญ เคล็ดลับ และภาพผลงานออกแบบอาหารฝีมือ อ.ดวงฤทธิ์ แคล้วปลอดทุกข์ จัดทำเป็นอภินันทนาการพิเศษสุดเฉพาะผู้เข้าอบรมในหลักสูตรนี้เท่านั้น โดยผู้อบรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติ และผ่านขั้นตอนนำเสนอผลงานการออกแบบอาหารของตนเอง

ผู้ที่สนใจเข้าอบรมในคอร์สต่อไป สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและขั้นตอนการสมัครได้ ตามลิงค์นี้ >> http://www.artbangkok.com/?p=44465

You may also like...