ศุภาลัย รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2014
จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Future Arc Journal โดย บมจ.ศุภาลัย ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ทั้งนี้ พิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างของบริษัทฯ จนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ณ โรงแรม โฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

You may also like...