ม.กรุงเทพ ชวนร่วมกิจกรรม MME Open House

ม.กรุงเทพ ชวนว่าที่เจ้าของธุรกิจร่วมกิจกรรม “MME Open House” แนะนำ ป.โท สาขาความเป็นผู้ประกอบการ  หลักสูตรที่ร่วมพัฒนาโดย Babson

“มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ จะจัดกิจกรรม “MME Open House” เพื่อแนะนำหลักสูตรปริญญาโท สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) (Master of Management in Entrepreneurship: MME) หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในไทยที่ร่วมมือกับ Babson College สถาบันอันดับ 1 ของโลก ด้านการศึกษาและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 – 14.30 น. ณ ห้องสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี พบ Dr.Kerry Healey อธิการบดีจาก Babson College ตัวจริงเสียงจริงบินตรงมาจากสหรัฐอเมริกา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ อีก มากมาย อาทิ ดร.พิชิต อัคราทิตย์, ดร.อุตตม สาวนายน, ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ เป็นต้น พิเศษ! ในช่วงเช้าตั้งแต่ 8.30 น.- 12.10 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “MME Open House” สามารถเข้าร่วมฟังเสาวนา “Entrepreneur…เป็นได้…อย่างที่อยากเป็น” โดยวิทยากรและผู้ประกอบชื่อดังของเมืองไทย ที่จะช่วยทำให้คุณค้นพบแก่นของความเป็นผู้ประกอบการอย่างแท้จริง งานนี้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!

ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่โทร : 0-2350-3500 ต่อ 1795

หรือคลิกข้อมูลเพิ่มเติมที่ : www.busem.bu.ac.th 

You may also like...