ป่าประกอบ

นิทรรศการ ‘ป่าประกอบ’ เป็นที่ว่าด้วยการเรียนรู้กฏของ’ป่า’และการเข้าใจ’ความคิด’ของตัวศิลปินเอง การเรียนรู้ชีวิตผ่านการมองย้อนกลับของประสบการณ์ในอดีตเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมบางอย่าง ตัดบางสิ่งที่ยึดถือไว้ ด้วยความเชื่่อว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในป่าแห่งนี้จะเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย ไม่ว่าหนทางของเราแต่ละคนจะแต่งต่างกันเพียงใด เราจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากทางที่เราเลือก ด้วยความรักและความกระหายในการใช้ชีวิต สิ่งนั้นจะเผยให้เราได้เห็น เพราะสำหรับศิลปิน จิตรกรรมสีน้ำมัน 64ชิ้นหลากหลายขนาดที่สามารถนำมารวมเป็นภาพเดียวในนิทรรศการครั้งนี้คือการส่งสาส์นนั้น

นิทรรศการจัดแสดงตั่งแต่วันที่ 3-28 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานมา ณโอกาสนี้

 

นิทรรศการ : ‘ป่าประกอบ’
ศิลปิน : กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ
วันที่ : 3-28 ตุลาคม 2561
สถานที่ : พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ ห้องP3 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
สอบถามเพิ่มเติม : 092-259-6629

Art Exhibition : The Wild-Mindset
Artist : KANNIKA JANSUWAN
Date : 3– 28 October 2018 at 10.00 – 21.00 hrs. (Close on Monday)
Venue : At People’s Gallery P3, 2nd floor, artHUB@bacc, Bangkok Art and Culture Centre
Tel : 092-259-6629

Kannika Jansuwan <monkeythesmuggler@gmail.com>

KANNIKA JANSUWAN
0922596629
https://www.instagram.com/sangsveta/
https://www.etsy.com/shop/SmallArtObjects
https://plus.google.com/u/0/+KannikaJansuwan
https://www.facebook.com/kannikajansuwanfanpage/

You may also like...