การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

การเเสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ได้ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีพื้นที่การเเสดงออกอย่างเสรีเเละสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเเก่รางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ จากหลากหลายสาขา

ในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”1 รางวัล รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล และรางวัลสนับสนุน 9 รางวัล โดยในแต่ละรางวัลนั้นล้วนแสดงถึงศักยภาพของศิลปินอันสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงและผสมผสานความงดงามของศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ถือเป็นก้าวสำคัญของศิลปะร่วมสมัยของไทย

พิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดนิทรรศการ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. (วันศิลป์ พีระศรี)
โดยได้รับเกียรติจาก นาย ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 27 กันยายน 2561
เวลา 10.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด)
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หลังจากจัดแสดงในส่วนกลางเสร็จสิ้น จะจัดการแสดงสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและร่วมกิจกรรมที่หอศิลป์ได้เตรียมไว้

สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายได้ตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ

ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-5310044

 

The Art Centre Silpakorn University
31 Na Phralan Road, Phra Borommaharatchawang, Phra Nakorn
Bangkok, Thailand 10200
+662 221 3841
E-mail : su.artcentre@gmail.com
FB: Art Centre Silpakorn University
Website: www.art-centre.su.ac.th

 

You may also like...