ปาฐกถา ตรรกะและพระยาอนุมานราชธน

โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ร่วมด้วยการเล่าเรื่องสนทนาเกี่ยวกับผลงานศิลปินในประเด็นเกี่ยวกับเกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน โดย อาจารย์เทพศิริ สุขโสภา


วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“จากแนวความคิดของนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ ซึ่งคือการสนทนาข้ามยุคสมัยระหว่างปราชญ์แห่งยุคสมัยอย่างพระยาอนุมานราชธน และศิลปินต่างสาขาร่วมสมัยผู้สร้างผลงานทั้ง 8 ท่าน ความเป็นปราชญ์ของท่านพระยาอนุมานราชธน เป็นตัวอย่างของการสนใจไฝ่รู้ และการมีจิตวิญญาณในการตั้งคำถาม เราสามารถเรียนรู้อะไรบ้างจากประวัติศาสตร์ทางความคิดจากนักคิดคนสำคัญรุ่นต่างๆ ตั้งแต่พระยาอนุมานราชธนในอดีตจนถึงนักคิดรุ่นปัจจุบัน การใช้เหตุและผลทางความคิดหรือการมีตรรกะคืออะไร หรือการพัฒนาจิตใจทางด้านการวิพากษ์วิจารณ์สำคัญในการดำรงชีวิตอย่างไร เหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งในประเด็นทางความคิดต่างๆ ที่สามารถรับฟังได้จากงานปาฐกถาของอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ และต่อเนื่องไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นเกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน” ในส่วนผลงานของศิลปินโดยอาจารย์เทพศิริ สุขโสภา พูดคุยเกี่ยวกับผลงานและผู้ชม เชื่อมโยงประเด็นเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ผู้ชมสงสัยในการชมงานศิลปะ

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
โทร : 022146630-8

You may also like...