งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ” ยาไทย เด็กใช้ได้ ผู้ใหญ่ใช้ดี Herbs for All” วันที่ 31 สิงหาคม – 4 กันยายน 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 7-8 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางสมุนไพรไทยครั้งใหญ่แห่งปี

ทั้งงานประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนานาชาติ การฝึกอบรมระยะสั้น การแสดง วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ด้านสุขภาพ ชมสวนสมุนไพร
ศูนย์บริการเบ็ดเตล็ด บริการด้านการแพทย์ แนะนำนวัตกรรมสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรใหม่ๆ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร มากกว่า 300 ร้าน
นอกจากนี้ผู้เข้าชมงานรับฟรี สมุนไพร 200 ต้น/วัน หนังสือ 200 เล่ม/วัน

•การประชุมวิชาการการประจำปี การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
•นิทรรศการ “ยาไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ”
•สวนสมุนไพร ไม้หายาก และไม้ที่ควรปลูกประจำบ้าน
•ประกาศผล Herbs of the Year
•การสาธิต ยาสำหรับเด็ก ยาบำรุงสุขภาพ ยาสำหรับสตรี
•หมอพื้นบ้าน 4
ภาค ร้านยาโบราณ และตำรับยากลางบ้าน
•สัมผัสนวด 4 ภาค 4 สไตล์
•อบรมระยะสั้น มากกว่า 40 หลักสูตร
•ตรวจสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์ แผนไทย
จีน การแพทย์ทางเลือก
•ชิม ข้าว พืชผักพื้นบ้านของไทย
•สวนผักคนเมือง (City faem) ปลูกเองกินเอง ทำได้เลย และเป้าหมายของการจัดงานในปีนี้ คือ เพื่อเป็นเวทีในการขับเคลื่อนนโนยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติและพื้นที่ เป็นเวทีในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านเชิงระบบและเชิงวิชาการเป็นเวทีในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล กลุ่ม เครือข่าย (Individual Node Network : INN) และประการสุดท้ายคือ เป็นเวทีสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงวัฒนธรรมภูมิปัญญาไท สุขภาพไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โทร: 082-290-2208, 02-591-8567

เว็บไซต์ : http://www.natherbexpo.com/

facebook: http://www.facebook.com/herbexpo

ที่มา :  http://www.phudoilay.com/herbexpo8.php        

 

You may also like...