Thai and Korea Contemporary Art Exhibition

หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Gwangju Museum of Art ประเทศเกาหลีใต้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี: Thai and Korea Contemporary Art Exhibition

ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 2 หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี : Thai and Korea Contemporary Art Exhibition เป็นการร่วมมือกันของหอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Gwangju Museum of Art ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีภัณฑารักษ์ร่วมสองท่านคือ คุณ Byun Gil Hyun ภัณฑารักษ์จาก Gwangju Museum of Art และ คุณวิชญ มุกดามณี จากหอศิลป์บรมราชกุมารี และมี คุณ Haeun Cho เป็นผู้ช่วยภัณฑารักษ์

ทีมภัณฑารักษ์ได้รวบรวมและคัดเลือกผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยหลากหลายเทคนิคโดยศิลปินรุ่นใหม่ 12 ท่าน ในจำนวนนี้มี 6 ท่านเป็นศิลปินจากประเทศเกาหลีใต้ คือ คุณ Kim Sung Kyeol คุณ Park Sung Wan คุณ Sehee Sarah Bark คุณ Lee Sun Hee คุณ In Chun Kyo คุณ Han Dong Hun และ 6 ท่านจากประเทศไทย คือ คุณวราวุฒิ โตอุรวงศ์ คุณลูกปลิว จันทร์พุดซา คุณยุทธ พฤฒาสัจธรรม คุณฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ คุณทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

ผลงานในนิทรรศการมุ่งเน้นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และแง่มุมอันน่าสนใจของแนวความคิดซึ่งศิลปินทั้ง 12 ท่านได้รับแรงบันดาลใจ ตั้งคำถาม และตอบโต้กับสถานการณ์ความเป็นไปที่เกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบัน กระแสโลกาภิวัตน์ปรับเปลี่ยนให้ฉากหน้าของทั้งสองประเทศมีความคล้ายคลึงกัน มีเป้าหมายในการพัฒนาไปสู่ความสะดวกสบายและทันสมัย ขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาอันรวดเร็วของเทคโนโลยี แต่ด้วยรากฐานอันยาวนานแห่งวัฒนธรรมอันแตกต่างซึ่งฝังอยู่ในทัศนคติของคนในสังคม กระตุ้นให้ศิลปินรุ่นใหม่เหล่านี้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อตีความวิถีชีวิตผู้คนรอบๆ ตัว ค้นหาและนำเสนอความรู้สึก อารมณ์ ความคิดที่ซับซ้อน ที่ซุกซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกสีสันฉูดฉาด สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในการดิ้นรนเพื่อเผชิญหน้ากับกระแสความเปลี่ยนแปลงที่ถาโถมเข้ามาอย่างรวดเร็ว ผลงานศิลปะนำเราให้ดำดิ่งไปสำรวจเบื้องลึกของจิตใจ เพื่อให้พร้อมในการตั้งรับและปรับตัวไปกับความเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อมรอบตัว

นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย – เกาหลี : Thai and Korea Contemporary Art Exhibition จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบจากศิลปินรุ่นใหม่สัญชาติไทยและเกาหลีจำนวน 12 ท่าน โดยจะจัดแสดงตั้งแต่ 8 – 28 พฤศจิกายน 2560 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

* ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม * ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
โทรศัพท์ 034-271-379 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)

สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

You may also like...