นิทรรศการภาพถ่ายโบราณสถาน

กรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่ายโบราณสถาน ในโครงการประกวดภาพถ่ายโบราณสถานทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร แสดงผลงานภาพถ่ายโบราณสถานที่ได้รับรางวัลจำนวน 26 ภาพ พร้อมทั้งผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 124 ภาพ รวม 150 ภาพ


เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมชื่นชมผลงานภาพถ่ายโบราณสถานที่ผ่านการพิจารณาและเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2555 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันนักขัตฤกษ์) ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ

นิทรรศการ : ภาพถ่ายโบราณสถาน
ผู้จัด : กรมศิลปากร
วันที่ : 11 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2555
สถานที่ : อาคารเรือนกระจก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

You may also like...