“ส่งเสด็จ In Loving Remembrance”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด นิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 34 “ส่งเสด็จ In Loving Remembrance” ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 13.30 น. ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี โดยนิทรรศการจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 31 ตุลาคม 2560

ตามที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ในดวงใจของผู้อยู่บนผืนแผ่นดินไทยทุกคน เพื่อแสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จึงกำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

โดยใช้ชื่อหัวข้อนิทรรศการครั้งนี้ว่า “ส่งเสด็จ In Loving Remembrance” เพื่อให้คณาจารย์ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกซึ่งความอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมในรูปแบบเฉพาะตน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาการสร้างสรรค์และศักยภาพของคณาจารย์ อีกทั้งยังเป็นการวิจัยและสร้างสรรค์เพื่อนำกลับมาใช้ในการเรียนการสอน นอกเหนือจากประโยชน์ในการขยายองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยของไทย

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2520 หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2520 และได้จัดดำเนินเรื่อยมา นับเป็นครั้งที่ 34 ในปี พ.ศ. 2560 นี้

นิทรรศการ “ส่งเสด็จ In Loving Remembrance” จัดแสดงผลงานศิลปกรรมหลากหลายรูปแบบกว่า 50 ชิ้น ทั้งผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะสื่อผสมและบทความวิชาการของคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ รวมไปถึงผลงานจากคณาจารย์ซึ่งเป็นศิลปินชั้นนำระดับชาติ อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์, ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, รองศาสตราจารย์ปริญญา ตันติสุข ฯลฯ โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ * ชมฟรี ไม่มีค่าเข้าชม * ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 034-271-379 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9.00 – 16.30 น.)
E-mail : psgartgallery@gmail.com
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/

สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ
ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

You may also like...