นิทรรศการ “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 39”

มูลนิธิบัวหลวง และหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอเชิญชมนิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 ซึ่งจัดแสดงผลงานรวม 60 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจิตรกรรมบัวหลวงจำนวน 9 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกอีก 51 ชิ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมชื่นชมผลงานจิตรกรรมระดับคุณภาพจากเวทีการประกวดที่เก่าแก่ที่สุดเวทีหนึ่งของประเทศไทย เปิดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยศาสตราจารย์กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานจิตรกรรมจาก

ผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 111 ราย รวมผลงาน 152 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี จิตรกรรมไทยแนวประเพณี และจิตรกรรมร่วมสมัย ปรากฎผลงานที่ได้รับรางวัลดังรายละเอียดต่อไปนี้

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
งานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีแบบอย่าง กระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ที่ดำรงภาพลักษณ์แบบไทยประเพณี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

ผลงานชื่อ ยมกปาฏิหาริย์

ของ นายอนุวัฒน์ ลัดดาวัลย์

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ โลกวิวรณปาฏิหาริย์

ของ นายอภิสิทธิ์ เอ้งฉ้วน

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ พระพุทธเจ้าโปรดพญาชมพูบดี

ของ นางสาวสมฤทัย วงศ์ใหญ่


จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
งานจิตรกรรมไทยแนวประเพณี เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิถี และเรื่องราวเนื้อหาสาระ ทั้งภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ไทยของงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณี มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เข้ากับสมัยนิยม

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

ผลงานชื่อ ความเป็นแม่

ของ นางสาวฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์


รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ สุนทรียภาพชีวิต

ของ นายศุภวัฒน์ วิบุลศิลป์

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ แดนหิมพานต์ ๙

ของ นายธนพล เสือโรจน์

จิตรกรรมร่วมสมัย
งานจิตรกรรมร่วมสมัย เป็นงานจิตรกรรมที่มีกระบวนการสร้างสรรค์ แนวความคิด กลวิธี และเรื่องราวเนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสระเสรี

รางวัลที่ 1 เหรียญทองบัวหลวง เงินรางวัล 200,000 บาท และทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ

ผลงานชื่อ ฉัน + เธอ ๑๘๖๗

ของ นางสาวปาลฉัตร ยอดมณี

รางวัลที่ 2 เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงานชื่อ ไอเข้

ของ นายอนันต์ยศ จันทร์นวล

รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล 75,000 บาท

ผลงานชื่อ เด็กเร่ร่อน

ของ นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย

นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 39 จัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 12 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันพุธ) และจะจัดนิทรรศการบัวหลวงสัญจร ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้สนใจศิลปะในส่วนภูมิภาค
สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร.02-281-5360-1
http://www.queengallery.org, https://www.facebook.com/queengallerybkk/

You may also like...