กราบ / ไหว้ / บูชา

นิทรรศการ “กราบ/ไหว้/บูชา” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย

โดยได้รับเกียรติจากศิลปินมากความสามารถ อาทิ ประทีป คชบัว สุรเดช แก้วท่าไม้ นิติกร กรัยวิเชียร และวัชระ กล้าค้าขาย มาร่วมเขียนภาพบนผืนผ้าใบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ซึ่งยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

นอกจากนั้น ยังมีการสร้างงานจิตรกรรมที่ผสมผสานกับกระบวนการภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาอันล่วงพ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

นิทรรศการ : “กราบ / ไหว้ / บูชา”
ศิลปิน : ถาวร โกอุดมวิทย์
วันที่ : 4 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560
สถานที่ : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-422-2092

You may also like...