แคนนอน ชวนผู้รักการถ่ายภาพทั่วโลกส่งผลงานเข้าประกวด New Cosmos Of Photography ประจำปี 2017 ชิงเงินรางวัลรวม 1,000,000 เยน

บริษัท แคนนอน อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “New Cosmos of Photography 2017” โดยเปิดรับผลงานที่เป็นไฟล์ดิจิทัลทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 นี้

เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ จากศิลปินช่างภาพทั่วโลก การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 และหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

Kim Sajik ผู้ชนะเลิศประจำปี 2016 ขณะนำเสนอผลงานภาพถ่ายชุด “Story” ของเธอต่อคณะกรรมการ

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานของตนในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด 2560 นี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ๆ จากศิลปินช่างภาพทั่วโลก

การประกวดภาพถ่าย New Cosmos of Photography ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 และหลังจากปิดรับผลงานที่ส่งเข้าประกวดแล้ว ในเดือนกรกฎาคมจะมีการประชุมของคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence Award) จำนวน 7 ราย และรางวัลชมเชยจำนวน 14 ราย จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ (Grand Prize) เพียงหนึ่งเดียวจากผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 ราย

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน พร้อมผลิตภัณฑ์แคนนอน อีกทั้งจะได้สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยว ณ กรุงโตเกียว ในการประกวดปีหน้า ส่วนผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลและได้แสดงผลงานของตนในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ประจำปีนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด New Cosmos of Photography ได้ที่โฮมเพจ global.canon/en/newcosmos

คณะกรรมการกำลังดูผลงานในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในการประกวดประจำปี 2016

ผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 7 คนในการประกวดประจำปี 2016

รางวัลชนะเลิศ (Grand Prize)
・ เงินรางวัลรวม 1 ล้านเยน (รวมรางวัล 200,000 เยนสำหรับรางวัลยอดเยี่ยม)
・ ของกำนัลที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก Canon
・ ได้สิทธิ์จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียว ในปีถัดไป

รางวัลยอดเยี่ยม
・ เงินรางวัลรวม 200,000 เยน
・ จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・ ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・ จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

รางวัลชมเชย
・ เงินรางวัลรวม 30,000 เยน
・ จัดแสดงผลงานในนิทรรศการ New Cosmos of Photography ณ กรุงโตเกียวปีนี้
・ ตีพิมพ์ผลงานในนิตยสาร New Cosmos of Photography ฉบับถัดไป
・ จัดแสดงผลงานบนเว็บไซต์ New Cosmos of Photography

กติกาการสมัคร
• สมัครเข้าร่วมการประกวดผ่านโฮมเพจของ New Cosmos of Photography ที่ global.canon/en/newcosmos เลือกสมัครเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มเท่านั้น
• ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร
• ส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์และทางออนไลน์ในรูปแบบดิจิตอล (ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอ/ภาพยนตร์) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยชนะรางวัลจากการแข่งขันหรือการประกวดรายการใดๆ มาก่อน หรือผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดที่ยังไม่ประกาศผลการตัดสิน
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดควรมีขนาด 1200 x 1600 พิกเซลขึ้นไป ขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB ฟอร์แมตที่แนะนำคือ JPEG ความละเอียด 72 dpi ส่วนวิดีโอมีขนาดไฟล์รวมไม่เกิน 1,000 MB รับเฉพาะฟอร์แมต MP4
• ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการจัดส่งผลงาน
• เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เปิดรับผลงานจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 รับผลงานที่ประทับตราไปรษณีย์หรือส่งมอบแก่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าในวันสุดท้ายของการส่งผลงาน ส่วนทางออนไลน์รับผลงานจนถึงเวลา 23.59 น.

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
บุษรินทร์ ตั้งศิลปโอฬาร โทร 0-2344-9999 ต่อ 4702 busarin_tangsilapaolarn@cmt.canon.co.th

 

You may also like...