กิเลส – ตัณหา

นิทรรศการ “กิเลส – ตัณหา” นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีน้ำมันบนผ้าใบและผลงานวาดเส้นบนกระดาษ โดย วัชระ กล้าค้าขาย จิตรกรแนวเหมือนจริงระดับแนวหน้าของเมืองไทย

ด้วยแนวความคิดและแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความปรารถนาในทางโลกียะของมนษย์ ที่เต็มไปด้วยความอยาก ความเย้ายวนทั้งรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผสมผสานกับทักษะความเชี่ยวชาญเป็นเลิศของศิลปินซึ่งสร้างสรรค์ภาพคนเหมือนได้อย่างวิจิตรบรรจง ละเอียดอ่อนงดงาม เต็มเปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันเข้มข้นลึกซึ้ง

 

นิทรรศการ : “กิเลส – ตัณหา”
ศิลปิน : วัชระ กล้าค้าขาย
วันที่ : 15 มิถุนายน -25 สิงหาคม 2556
สถานที่ : ARDEL’s Third Place Gallery
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-422-2092
เว็บไซต์ : http://www.ardelgallery.com/

You may also like...