เสียงท่าสะท้อน

ขอเชิญร่วมเปิดงาน (((เสียงท่าสะท้อน))) วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2554 นี้ ตั้งแต่เวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป ที่หอศิลปฯกทม.ชั้น 4, ห้องนิทรรศการ Hof Art

นิทรรศการศิลปะจากโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อการจัดการศึกษาของชุมชน โดย  เด็กๆจากโรงเรียนวัดท่าสะท้อน ชุมชนท่าสะท้อนและเพื่อนๆจากเครือข่ายศิลปินในโครงการฯ

ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน – ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร บริเวณ ชั้น ๔ และชั้น L

กิจกรรม
เปิดงาน วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ห้องแสดงนิทรรศการ HOF Art ชั้น ๔

เวลา  ๑๖.๐๐ น. การแสดงดนตรี

เวลา  ๑๖.๓๐ น. อ่านบทกวี โดย วิชัย จันทวโร

เวลา  ๑๗.๓๐ น. เปิดวงพูดคุย “ทำไมต้องมีเสียงท่าสะท้อน” โดย วัชระ เกตุชู,

วันชัย พุทธทอง, วรรณพร ฉิมบรรจง และ ประสาท นิรันดรประเสริฐ

เวลา ๑๗.๐๐ น. กล่าวให้กำลังใจ “เราจะไปกันอย่างไร” โดย วสันต์ สิทธิเขตต์

สนทนา วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  หน้าห้องสมุดชั้น L

เวลา  ๑๖.๐๐ น. ฟังบทเพลง จาก ศักดิ์สิริ มีสมสืบ

เวลา  ๑๗.๐๐ น. กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก

เวลา  ๑๗.๓๐ น. สนทนาในหัวข้อ”ทางออกของการศึกษา
คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม”

โดย คุณครูรัชนี  ธงชัย, ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ
และ ดร.สมพงศ์ จิตระดับ
ร่วมจัดโดย:   มูลนิธิเด็ก, สภาการศึกษาทางเลือก,
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร,

โรงเรียนวัดท่าสะท้อน, ชุมชนบ้านท่าสะท้อน, เครือข่ายศิลปินฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  วัชระ เกตุชู 0869449575

 

 

You may also like...