Antigone / Border-line

Low Fat Art Fest ภูมิใจน าเสนอ Antigone / Border-line ผลงานละครเวทีคุณภาพจากญี่ปุ่น โดย Theatre Company shelf ละครเวทีที่เน้นความเข้มข้นในเนื้อหา ที่ถ่ายทอดผ่านรูปแบบเรียบง่ายตามสไตล์ศิลปะญี่ปุ่น นำเอาตำนาน แอนธิโกเน ละครเวทีดั้งเดิมจากกรีกโบราณ มาดัดแปลงผนวกเข้าสู่การตีความบนบริบทอันสับสนของสังคมปัจจุบัน ผ่านการน าเสนอแบบ post-drama

Theatre Company Shelf เป็นทีมนักแสดงจากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นำโดย ยาโน ยาสุฮิโตะ ผู้กำกับที่มุ่งสร้างผลงานละครคุณภาพ จากงานวรรณกรรมมากมายมาแล้วกว่าสิบปี ไม่ว่าจะเป็นผลงานคลาสสิกอย่าง Ghost โดย Henrik Ibsen หรือ Hanjo / Yoroboshi ดัดแปลงจากผลงานของ Yukio Mishima นักเขียนคนส าคัญแห่งประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ชื่อของกลุ่มว่า Shelf นั้นคือชั้นหนังสือ หัวใจของการทำงานที่ให้ความส าคัญอย่างมากกับวัตถุดิบที่เป็นตัวอักษร ไม่ว่าจะเป็นตัวบทดั้งเดิม ที่ต้องศึกษาอย่างหนักถึงความแตกต่างกันในการแปลแต่ละครั้ง ถูกถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาอย่างให้เกียรติต้นฉบับ สุนทรพจน์ของบุคคลสำคัญ ไปจนถึงรัฐธรรมนูญ นำมาร้อยเรียงกันเป็นละครเวทีที่เรียบง่ายสไตล์ศิลปะญี่ปุ่น แต่มากด้วยชั้นเชิง ผ่านการแสดงของทีมนักแสดงคุณภาพ

Antigone / Border-line คือการกลับมาสู่ Low Fat Art Fest เป็นครั้งที่สองของ Shelf หลังจากที่ได้วาดลวดลายไว้ในการแสดงชุด Deprived เมื่อปี 2558 ในครั้งนี้ shelf ร่วมสร้างสรรค์ผลงานกับนักแสดงหญิงมากความสามารถ สุมณฑา สวนผลรัตน์ ร่วมกับนักออกแบบ เตชิต จิโรภาสโกศล ช่วยสร้างสรรค์ผลงาน production design เรื่องราวของ แอนธิโกเน่ องค์หญิงแห่งเมืองธีบีส ที่ยืนกรานต่อสู้กับอำนาจทั้งปวง เพื่อให้ศพของพี่ชายอันเป็นที่รักได้รับการเผาชำระอย่างสมเกียรติแม้กลุ่ม Shelf จะให้ความสำคัญกับบทแปลทั้งไทย ญี่ปุ่น และอังกฤษเป็นอย่างมากถึงขั้นที่จะต้องเดินทางมาศึกษาผลงานแปลและตีความ “อันตราคนี” โดยมัทนีรัตนิน ที่แสดงเมื่อปี พ.ศ.2518 อย่างละเอียดที่ประเทศไทยสeหรับการแสดงนี้แต่หัวใจหลักของ Antigone / Border-line นั้นเน้นนำผู้ชมเข้าสู่การถกเถียงระหว่างความถูกต้องและความรู้สึก ที่คงอยู่เสมอในทุกยุคสมัย

การแสดง เป็นภาษาญี่ปุ่น และไทย มีซับไตเติ้ลภาษาไทย และอังกฤษ
เวลาการแสดง:
25 มีนาคม เวลา 16.00 น. และ 19.00 น.
26 มีนาคม เวลา 16.00 น.
ชั้น 1ณ ทองหล่อ อาร์ต สเปซ
ค่าเข้าชม
บุคคลทั่วไป : 550 บาท
ราคาโอน : 500 บาท
ลูกค้า TRUE หรือ CP (ช าระหน้างาน) : 450 บาท
นักเรียน นักศึกษา : 440 บาท

การโอนเงิน
เลขบัญชี168-216-7525
ไทยพาณิชย์สาขา CP Tower
ชื่อบัญชีบริษัท เจ็นโฟร์จ ากัด
ติดต่อสำรองที่นั่ง
www.facebook.com/lowfatartfest
LINE: @thonglorartspace

You may also like...