PARADIS

PARADIS คือการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเต้นและนักดนตรีซึ่งพยายามค้นหาจังหวะร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์งานแสดงอันทรงคุณค่า เป็นการแสดงที่มีทั้งส่วนที่คิดเตรียมไว้ก่อนและส่วนที่เล่นสด โดยมีจุดหมายเพื่อรับรู้ถึงพลังงานของอีกฝ่ายผ่านการเคลื่อนไหวและเสียง รวมถึงรับรู้ทุกสัมผัสที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเสียง จังหวะ หรือแรงปรารถนา การแสดงร่วมกันนั้นช่างดูมีชีวิตชีวา เป็นการเดินทางผ่านการเกิดและดับที่นำไปสู่สรวงสวรรค์

ออกแบบท่าเต้นและนำแสดงโดย อัลแวงน์ เอราสกา โตเลนติโน
อัลแวงน์ เอราสกา โตเลนติโน คลุกคลีอยู่ในวงการเต้นรำระดับโลกในฐานะนักเต้น นักออกแบบท่าเต้น และครูผู้สอน เขาค้นคว้าเกี่ยวกับอัตลักษณ์และการผสมผสานเผ่าพันธุ์ซึ่งอิงอยู่กับแนวคิดเรื่องดินแดนไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชน โดยหยิบยกประเด็นปัญหาในยุคของเราขึ้นมากล่าวผ่านการแสดงที่แปลกใหม่แต่ยังคงมีกลิ่นอายประเพณีดั้งเดิมอยู่

ดนตรีประพันธ์และบรรเลงโดย เอ็มมานูเอล ไมลี
เขามองดนตรีมิใช่แค่เพียงตัวโน๊ตที่ถูกนำเรียงต่อกันให้สอดประสานตามจังหวะที่กำหนดไว้ หากแต่เป็นสสารที่สามารถเปล่งเสียงได้และมีชีวิตซึ่งไม่มีรูปแบบที่มาที่ชัดเจน เขาสร้างสรรค์งานผ่านการวิเคราะห์เสียงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่เขาคุ้นเคย (เสียงในเมือง เสียงในช่วงเวลาทางสังคมหรือครอบครัว) เสียงที่ได้รับปรุงแต่งจากแผ่นเสียงหรือจากการเล่นเครื่องดนตรี

“PARADIS”
วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม เวลา 19.30 น.
สถานที่ : ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศส
บัตร : ราคา 300 บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาและสมาชิก ราคา 450 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร : 02-670-4222
อีเมล : chanika.chaiwanchana@afthailande.org

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นนทยา พงศ์ผกาย
เบอร์โทร : 02-670-4232
อีเมล : nontaya.pongpakai@afthailande.org

You may also like...