Hope

Pham Huy Thong_Land for Sales_2015_Oil on canvas_140 x 160 cm_resized

กรุงเทพมหานคร – ประเทศไทย – 15 ธันวาคม 2558 – เครก โทมัส แกลเลอรี (Craig Thomas Gallery) นำเสนอนิทรรศการผลงานเดี่ยว “โฮป (Hope)” ของศิลปิน ฝ่าม ฮุย ถ่อม (Pham Huy Thong) ผู้มีถิ่นกำเนิดในประเทศเวียดนาม โดยงานเปิดตัวนิทรรศการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม และภายในงานเดียวกันนี้ ยังได้เปิดตัวพื้นที่แสดงงานศิลปะสาขาที่สองของเครก โทมัส แกลเลอรี ในโฮจิมินห์ซิตี้อย่างเป็นทางการ โดยตั้งอยู่ เลขที่ 165 ถนน คาลเม็ตต์ ซึ่งเป็นใจกลางย่านธุรกิจของไซง่อน

ฝ่าม ฮุย ถ่อม เกิดในปี 2524  เป็นหนึ่งในศิลปินวิชวล อาร์ต ชาวเวียดนามรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ผลงานที่ผ่านมาของศิลปินที่มากด้วยพรสวรรค์ผู้นี้ ได้แก่ ดอง เบา (Dong Bao) ผลงานปี 2553 และ แฮนส์ (Hands) ผลงานปี 2555 ผลงานทั้งสองชิ้นไม่ได้เพียงแค่แสดงชั้นเชิงทางเทคนิคในการวาดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวโยงถึงตัวเขาในฐานะนักวิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นทางสังคมและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อประเทศเวียดนามและภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ถ่อม เริ่มทำงานภาพชุด “โฮป” นี้เมื่อต้นปี 2557 โดยมุ่งประเด็นไปที่เกษตรกรในชนบท และคนเมืองที่ยากจน ศิลปินต้องการเน้นให้เห็นถึงกระบวนการการพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองและความทันสมัยที่ผ่านมานั้นสร้างช่องว่างระหว่าง คนรวย กับ คนจน ในประเทศ และก็กำลังทำให้สังคมเสื่อมลง” ถ่อม เจ้าของผลงานกล่าว

“ผมต้องการวาดภาพเกษตรกรที่อยู่ในวังวนของกรแสเศษฐกิจที่เปลี่ยนไป จากขั้นตอนการ พัฒนาเศรษฐกิจที่ทำให้เกษตรกรในชนบทต้องละทิ้ง ขายบ้านเกิดเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ในเมือง ใหญ่ ที่ที่พวกเขาสามารถหางานทำและมีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งเป็นผลให้ วัฒนธรรม ที่มาเป็นพันๆปีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวตระกูลถูกละเลยและสูญหาย สิ่งที่ถูกสื่อผ่านผลงานชุดภาพล่าสุดมากที่สุดนั้นคือการมองมุมที่ลึกขึ้น ในองค์รวมของเรื่องของสภาพสังคมที่เกษตรกรเลือกที่จะทิ้งหมู่บ้านที่เป็นบ้านเกิดบรรพบุรุษของเขาเอง

การพัฒนาของเมืองใหญ่ๆ นั้น ที่จริงแล้วเกี่ยวข้องกับการควบรวม และซึมซับของอิทธิพลต่างๆ ที่แวดล้อมที่มีอยู่โดยรอบ และบางทีก็สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นเป็นที่เกิดขึ้นแบบ “อัตโนมัติ” มองผ่านมุมมองด้านวัฒธรรม การแลกเปลี่ยนในเรื่องต่างๆ ระหว่างการโยกย้าย รวมถึงการขยายการพัฒนา ผู้คนแต่ละคนที่ละทิ้งบ้านเกิดนั้นจะนำเอาอะไรบางอย่างที่มีความเป็นเฉพาะหรือพิเศษในบ้านเกิดหรือท้องถิ่นของตัวเอง เรียกอีกอย่างว่า “วัฒธรรมท้องถื่น” ติดเข้ามาสู่จุดหมาย แห่งใหม่นี้ด้วย อย่างไรก็ตามในแง่ของเศรษฐกิจนั้น มันมีอะไรที่มากกว่าการแลกเปลี่ยน ระหว่างผู้คนในชนบทและความเป็นไปของชีวิตใหม่ในเมืองของเขาเหล่านั้น เขาเดินทางเข้า เมืองหลวงเพื่อหางานและกลับไปบ้านเกิดเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยว หรือเมื่อถูกขอร้องให้กลับไป เพื่อทำธุระหรือหน้าที่ที่เกี่ยวกับครอบครัว ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ คนเหล่านั้นการนำเอาพลังงาน เวลา หรือแม้กระทั่งความสุข เข้ามาขายในเมือง เพื่อซื้อโอกาส และความอยู่รอดของครอบครัว การแลกเปลี่ยนลักษณะนี้ บางทีก็เรียกได้ว่า เป็น “การพนัน” ในมุมของจิตวิทยาและศาสนา โดยวิเคราะห์จากปัจจัยที่สามารถสังเกตได้ ผมอยากที่จะเข้าไป สัมผัสเส้นของการเชื่อมโยงระหว่างคนในประเทศและถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมของพวกเขา

Pham Huy Thong_Hometown Burden _2015 _acrylic on canvas_ 140x160cm_resized

สำหรับภาพวาดทั้งสาม ได้แก่ “แลนด์ ฟอร์ เซล” (Land for Sale)  “โฮมทาวน์ อะลอง” (Hometown Along) และ “โฮมแลนด์ เบอร์เดิ่น” (Homeland Burden) ผมไม่ได้ใส่จุดหมายปลายทางของประเทศที่ผู้คนเหล่านี้เดินทางไป เพราะไม่ต้องการเลือกว่าจะวาดแบบเหมือนจริงหรือวาดแบบนามธรรม ผมจึงเลือกที่จะวาดในมุมของการเคลื่อนไหวของคนเหล่านั้น ขณะที่เขากำลังโยกย้ายสัมภาระไปกับเขาด้วย บ้านคือจุดที่เริ่มออกเดินทาง และยังเป็นที่ที่ทำให้พวกเขาต้องออกไปผจญภัย เขาออกเดินทางไปพร้อมกับความหวังที่จะส่งเงินกลับไปเพื่อครอบครัวที่บ้านเกิด แต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ต้องสุญเสียความเป็นตัวเองและรากเหง้า เพื่อความพยายามที่จะได้มาซึ่งวิถีชีวิตที่พวกเขาคิดว่ามันดีกว่า

ฝ่าม ฮุย ถ่อม จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ฮานอย อินดัสเทรียล ไฟน์ อาร์ต (Hanoi Industrial Fine Arts University) เมื่อปี 2547 คอลเลคชั่น “โฮป” ของถ่อมจะจัดแสดง ณ เครก โทมัส แกลเลอรี ที่คาลเม็ตต์ ระหว่างวันที่ 11-15 ธันวาคม 2558 และจะย้ายไปแสดงต่อที่ เครก โทมัส แกลเลอรี สาขาแรก (ตั้งอยู่เลขที่ 27i ถนน
จัน หยัด หย่วด  เขต 1) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ถึงวันที่ 8 มกราคม 2558

 

วันเปิดการแสดง                              ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558

วันที่จัดแสดงงาน                   11 ธันวาคม – 8 มกราคม 2558

สถานที่จัดแสดง          งาน               เครก โทมัส แกลเลอรี

165 ถนน คาลเม็ตต์

เหงีวยน ไท๊ บิ่น หวาด เขต1

โฮจิมินห์ซิตี้

www.cthomasgallery.com

ติดต่อ                               cthomasgallery@gmail.com

You may also like...