กฤติกา บัวบุศย์

กฤติกา บัวบุศย์เกิดที่กรุงเทพมหานคร ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตที่ประเทศออสเตรเลีย ศึกษาในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอและเป็นอาจารย์สอนวิชานี้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและต่อมาที่โอ้คแลนด์ยูนิเวอร์ซิตีออฟเทคโนโลยี(AUT)ประเทศนิวซีแลนด์ นอกเหนือจากงานสอนแล้วยังเคยเป็นนักออกแบบ สื่อสารการค้าปลีก ฝ่ายผลิตและสรรหาแหล่งผลิตแฟชั่น ออกแบบการจัดหน้าร้าน เขียนบทความ จัดสัมมนา และทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ เธอมีความสนใจในเรื่องการออกแบบงานทำมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนโดยพื้นฐานความหมายของวลี”การออกแบบที่ดี” ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันกฤติกาแบ่งเวลาการใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพฯและเขาใหญ่ซึ่งเป็นทั้งบ้านและสตูดิโอ (ยูเรธา อะเทลิเยร์) และมีผลงานเขียนในนิตยสาร Art4D

Bangkok born Kritika Buabusya, grew up in Australia. Trained in Fashion and Textiles Design, she spent 10 years as a university lecturer in Thailand and later in New Zealand. Kritika’s other work involves designs, retail, production, sourcing, visual merchandising, writing, organizing seminars and consultancy. She has an on-going interest in sustainable design, the ever changing notion of ‘good’ design and design products made by hand. Kritika is currently dividing her time between Bangkok and Khao Yai where she sets up a creative life studio (Euretha Atelier). She is a regular contributor to Art4D magazine.

Kritika Buabusya est née à Bangkok, a grandi et a suivi sa scolarité en Australie. Diplômée (Maitrise) dessinatrice de mode et de textile, elle enseigna 10 ans a l’université de Chulalongkorn (Thailande) puis en Nouvelles Zélande. Elle dessine, peint et a enseigne les cycles de la  mode depuis l’histoire du textile jusqu’à la présentation visuelle en organisant de nombreux séminaires. Elle poursuit ses recherches pour la promotion de la mode respectueuse de l’environnement et du travail manuel. Kritika partage son temps entre Bangkok et Khao Yai ou elle anime un studio de vie créative (Euretha Atelier). Ses articles sont régulièrement publiés dans le magazine Art4D

Contact the Artist

MR.ANURAK PRAEROJ
Founder, Artistic Director @ Mangkud Arts Gallery
Managing Director @ Mangkud Cafe
94/87 Ratchapruek Rd.
Tel : 02-432-0968
Mobile : 08-1843-1598
Email Address : info.mangkudcafe@gmail.com
www.mangkudcafe.com

You may also like...