ชนชั้นกลวง

“ชนชั้นกลวง” นิทรรศการศิลปะชุดที่ 3 ของ วีร์วิศ วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์

(บรรณาธิการบริหาร ผู้ก่อตั้ง www.ArtBangkok.com )

วีร์วิศ เป็นศิลปินร่วมสมัยที่มีกระบวนการสื่อสารจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนะต่อชีวิต ในรูปแบบ Multidisciplinary Arts

 

ผลงานของ ‘วีร์วิศ’ เกิดขึ้นจากการผสมผสานทั้งวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ภาพยนตร์

โดยมีพื้นฐานความรู้ด้านสถาปัตยกรรม บวกกับประสบการณ์ทางธุรกิจ และการลงทุน ที่สั่งสมมาจากบทบาทตัวตนในโลกอีกด้านหนึ่งนอกเหนือจากประสบการณ์ในโลกศิลปะ มาเป็นตัวกำหนดโครงสร้าง และบริบทการนำเสนอมุมมองต่อสังคมที่เสียดเย้ย ได้อย่างแยบยล ซึ่งสถานะและประสบการณ์ชีวิตอันหลากหลายทั้งหมดทั้งมวลนี้ ได้หลอมรวมกัน กลายเป็นส่วนผสมทางความคิดที่กลมกล่อม แฝงด้วยอารมณ์ขันบาดลึก ปนความหลอนและบิดเบือนหักมุมอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งไม่เพียงปรากฎในงานจิตรกรรม แต่ยังเป็นสไตล์ที่โดดเด่นของ ‘วีร์วิศ’ ในงานวรรณกรรมอีกด้วย

นิทรรศการ ‘ชนชั้นกลวง’ เป็นผลงานภาพวาดที่เกิดจากการทำงานโต้ตอบทางความคิดกันไปมาระหว่างงานวรรณกรรมและจิตรกรรม โดยเริ่มจากการที่ศิลปินใช้วรรณกรรมชื่อ ‘ชนชั้นกลวง’ เป็นจุดกำเนิดของแรงบันดาลใจในการวาดภาพ และในขณะเดียวกันก็อาศัยภาพที่วาด เป็นสิ่งบันดาลในการทำงานวรรณกรรมที่มีการสืบสานต่อยอดกันไปเป็นลำดับ

 

จุดร่วมของการสร้างสรรค์ของ ‘วีร์วิศ’ ในสื่อทุกรูปแบบ คือการแสวงหา ที่มีบทสรุปเป็นเพียงความกลวงเปล่าและไร้แก่นสารของชีวิต เสียงหัวเราะขันขื่น รอยยิ้มที่เปื้อนคราบน้ำตา การยอมรับและเข้าใจในเงื่อนไขของโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งสมมุติ

 

งานนิทรรศการศิลปะ ‘ชนชั้นกลวง’

จัดแสดงระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2558

ณ ดีพี สตูดิโอ ซอยสุขุมวิท 85

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
เบอร์โทร : 089-113-2305

You may also like...