“คิด วาด เขียน”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญร่วมดื่มด่ำและสร้างประสบการณ์ทางศิลปะกับนิทรรศการ “คิด วาด เขียน” นิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติศิลปิน เทพศิริ สุขโสภา ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2560

เทพศิริ สุขโสภาเป็นศิลปินผู้ที่มีความสามารถหลากหลายโดยเฉพาะในด้านวรรณศิลป์ นาฏศิลป์ (การร่ายรำ) และทัศนศิลป์ โดยเทพศิริ สุขโสภา ได้เริ่มต้นการสร้างสรรค์ด้วยการออกเดินทางไปเป็นนักเล่าเรื่องตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามชนบทฟังด้วยเทคนิคการเล่าเรื่องที่มีเอกลักษณ์สามารถสร้างความสนุกสนานให้ผู้ชมอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันนั้นเทพศิริ สุขโสภาได้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ บทความ นวนิยาย สารคดี บทกวีและวรรณกรรมสำหรับเด็ก โดยผลงานมีลักษณะเด่นในการเล่าเรื่องได้อย่างงดงาม ประกอบกับสามารถทางด้านทัศนศิลป์ที่เคยร่ำเรียนมา นำไปสู่การสร้างสรรค์เป็นผลงานทั้งภาพประกอบและผลงานจิตรกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างจากคนอื่น

นอกจากบทบาทของศิลปินแล้วนั้น เทพศิริ สุขโสภายังมีบทบาทของความเป็นครู โดยได้ส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านศิลปะแก่สาธารณชน รวมไปถึงการเปิดบ้านของตนให้เป็นห้องสมุดและจัดพื้นที่สำหรับจัดแสดงผลงานทางศิลปะ อาทิ การแสดงละคร การแสดงผลงานจิตรกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปิน เทพศิริ สุขโสภา สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จึงได้นำผลงานจิตรกรรมของเทพศิริ สุขโสภา ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นและนำมาจัดแสดงเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้ร่วมชื่นชมความสามารถของศิลปิน อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ (ทัศนศิลป์) ให้เป็นที่แพร่หลายแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และสาธารชนได้รับรู้ โดยนิทรรศการ “คิด วาด เขียน” จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 8 เมษายน 2564 ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีเปิดนิทรรศการ วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 17.00น.
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา) รองอธิการบดี

นิทรรศการ : “คิด วาด เขียน”
ศิลปิน : เทพศิริ สุขโสภา (ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560)
วันที่ : 12 มกราคม – 8 เมษายน 2564
สถานที่ : นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม : 02-218-3709

 

Chula Museum <chulamuseum@gmail.com>
รัชฎากรณ์
02-218-3709

You may also like...