Three Worlds

สามโลก นิทรรศการ ภาพถ่าย- บทกวี- ศิลปะ ถือเป็นนิทรรศการที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย โดยลักษณะของงานเป็นการแสดงภาพถ่ายของศิลปินแต่ละท่านคู่กับผลงานศิลปะของตน พร้อมบทกวีนิพนธ์เขียนประกอบด้วยลายมือ

นิทรรศการครั้งนี้เป็นผลงานแสดงเดี่ยวครั้งแรกของ เอ็นดรูว์ เจ. เวสต์ ผู้เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักเขียนด้านศิลปะ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (OCAC) กระทรวงวัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) จัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) สถานที่แห่งศิลปะอันโอ่โถงของไทย

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวว่า เอ็นดูรว์ ได้แสดงบทบาทของตนในแวดวงศิลปะผ่านการเขียนบทความ หนังสือและนวนิยายต่างๆตลอดระยะเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ เขาได้คัดสรรสิ่งที่ได้เคยวิพากษ์วิจารณ์และบันทึกเรื่องราวไว้ ได้แก่ศิลปกรรมไทย และเลือกประยุกต์ใช้รูปแบบที่ให้ชื่อว่า “ภาพถ่าย-บทกวี” แนวทางการเสนอแบบดั้งเดิมเช่นนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยยกระดับศิลปะได้อย่างไม่ซ้ำแบบใคร

นิทรรศการครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมรูปลักษณ์ของศิลปกรรมไทยทั้งในระดับประเทศและสากล ซึ่งสิ่งนี้เป็นเหตุให้เรามีความภูมิใจส่งเสริม เอ็นดูรว์ ถึงแม้เป็นชาวต่างชาติ โดยให้การสนับสนุนในด้านทุนจัดแสดง

นายบุญชัย เบญจรงค์กุล ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย แสดงความเห็นว่า พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย มีเป้าหมายเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปกรรมไทย อันเป็นจุดประสงค์ร่วมกันกับนักเขียนศิลปะท่านนี้ เอ็นดูรว์ เจ. เวสต์ มีความตั้งใจช่วยยกระดับคุณค่าศิลปกรรมไทยผ่านงานเขียนของเขา การจัดแสดงศิลปะที่มีลักษณะเชื่อมโยงร้อยรัดระหว่างศิลปกรรมและกวีนิพนธ์ครั้งนี้ ถือว่าเป็นแนวทางที่ส่งผลอย่างพิเศษต่อการสร้างความสนใจในวงการศิลปะไทยและถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับผมที่ได้ให้การสนับสนุนร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร แนวคู่ขนานระหว่างงานศิลปกรรมและวรรณกรรมทอดตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และในฐานะนักเขียนวิจารณ์ศิลปะและนวนิยายเกี่ยวกับศิลปะที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานพอสมควร 

ผมรู้สึกอ่อนไหวต่อการจัดแสดงครั้งนี้ ทั้งในห้วงเวลาและสถานที่นี้ บทกวีเหล่านี้เป็นเพียงบทสั้นๆที่สะท้อนความรู้สึกและมุมมองจากภาพถ่ายศิลปินไทยทั้ง 27 ท่าน คู่กับผลงานศิลปะของแต่ละท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความผสมผสาน ที่ลงตัวอย่างมีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยยกระดับศิลปกรรมไทยในแนวทางเฉพาะตน บทกวีทั้งหมดเขียนในภาษาอังกฤษและมีการแปลเป็นไทย เอ็นดูรว์ กล่าว

และด้วยเหตุมีการชุมนุม ณ บริเวณที่จัดแสดง เอ็นดูรว์ ได้แสดงเจตจำนงค์ที่จะสนับสนุนกระบวนการประชาชน โดยให้เหตุผลว่า “ถึงแม้จะเป็นชาวต่างชาติ กระผมก็มีความรักต่อประเทศไทยไม่น้อยกว่าใครๆและปรารถนาที่จะสนับสนุนให้ประเทศนี้เจริญก้าวหน้าไปในแนวทางที่ดีกว่าเดิม
ด้วยเหตุนี้ กระผมตัดสินใจมอบรายได้ 15% จากการจำหน่ายผลงานศิลปะที่จัดแสดง เป็นการสนับสนุนต่อกลุ่มผู้ร่วมชุมนุม ซึ่งเป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะหยุดยั้งการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศนี้และได้เสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่า”

นิทรรศการ สามโลก จัดแสดงขึ้นวันที่ 14 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ติดต่อ เอ็นดูรว์ เจ.เวสต์ ได้ที่ email: andrewj_west@hotmail.com
เบอร์โทร : 086-332-0106(English) or 086-644-2677 (Thai)

You may also like...