The Tranquility of mind

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมนิทรรศการ “บรรยากาศแห่งความสงบ” (The Tranquility of mind)โดย นพนันท์ ทันนารี ศิลปินได้ใช้เทคนิค การวาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่

รวบรวมผลงานการสร้างสรรค์ ด้วยการวาดเส้นหมึกจีนด้วยเทคนิคปากกาไม้ไผ่ ที่แสดงออกถึงความสงบในจิตใจผ่านมุมมองของทิวทัศน์จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสนำมาสร้างใหม่เป็นทิวทัศน์ในจิตนาการ ผนวกกับกระบวนการวาดเส้นสร้างสรรค์จากลักษณะหยาบไปสู่ละเอียดคล้ายกับการทำสมาธิเจริญสติ อันเป็นผลให้เกิดความสงบขึ้นในจิตใจของตัวผู้สร้างสรรค์เองและแสดงออกสู่ตัวผลงานตามไปด้วยพร้อมกัน

ปราชญ์ท่านหนึ่งได้บอกกับศิษย์โง่คนนี้ว่า“ถ้าอยากเป็นคนฉลาด ก็ต้องเป็นคนโง่มาก่อน การที่จะมีความคิดที่ดีได้นั้นต้องสิ้นคิดให้ได้” ศิษย์โง่จึงฝึกฝนวิธีการทำให้จิตว่าง ซึ่งไม่ง่ายเลย ฝึกฝนให้มีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ เมื่อมีสติระลึกรู้ก็น้อมนำใจให้ครองตนอยู่ในศีล จึงเกิดสมาธิ และเป็นหนทางสู่ปัญญา

เมื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นบ้างแล้ว ศิษย์โง่คนนี้จึงตระหนักรู้ได้ว่าตอนนี้ตนเองกำลังโง่อยู่! ปราชญ์อีกท่านหนึ่ง บอกกับศิษย์โง่คนนี้อีกว่า“ถ้าหากศิลปะสำหรับเราคือชีวิต เราก็ควรที่จะพัฒนาชีวิต เพื่อที่จะให้ศิลปะพัฒนาตามชีวิตไปด้วย” ศิษย์โง่จึงหัดที่จะครองตนในทางกายและทางใจให้ดีขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อศิลปะของชีวิตที่ดีขึ้น ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้แผ้วถางทางแห่งการแสวงหาปัญญาไว้ข้างหน้ามาแล้วเพียงช่วงระยะหนึ่ง แต่ระยะทางข้างหน้ายังคงรกชัฏ เป็นระยะทางที่รอให้ศิษย์โง่คนนี้เป็นผู้แผ้วถางเอาเองในวิถีทางของตน ในแนวทางที่แน่วแน่และจิตใจที่แม่นมั่น ทะเยอทะยานในการแสวงหาคุณค่าในตนเองด้วยสติปัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันของทุกๆขณะ

การแสวงหาปัญญาโดยการคืนจิตสู่ธรรมชาติ เป็นวิธีที่ศิษย์โง่เลือกปฏิบัติเป็นกิจวัตรชั่วคราว เพราะธรรมชาติเป็นที่พักพิงของจิตใจ ต้นไม้ไหว ใบหญ้าเล็ก เม็ดหินดินทรายเรียงราย ไร้ระเบียบแต่มีระบบ แม้ในอณูเล็กๆนั้นก็ย่อมมีความอนันต์ไม่สิ้นสุด

พิจารณา พิจารณา พิจารณาด้วยสติลงบนเส้นสาย จุดเล็กใหญ่ หลอมรวมเป็นมวลทัศนธาตุที่มีอณูเคลื่อนที่อยู่ในความสงบ หากแต่ความสงบที่ศิษย์เห็นนี้ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่เห็นด้วยใจ สุนทรียะในที่แห่งนี้ก่อกำเนิดได้จากกระบวนการสร้างสรรค์ของศิษย์โง่เป็นเหตุให้เกิดปรากฏการณ์พิเศษในทางบวกขึ้นในจิตใจ ความทุกข์เปลี่ยนเป็นความสุข ความอ้างว้างถูกทดเทิดจนเป็นความสงบ ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นศิษย์เองต้องการแสดงสิ่งที่งดงามเหล่านี้ให้ปรากฏขึ้น จากจิตหนึ่ง สู่ จิตหนึ่ง โดยไร้ถ้อยคำใดใด

พิธีเปิดนิทรรศการ วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น.

นิทรรศการ : “บรรยากาศแห่งความสงบ” (The Tranquility of mind)
ศิลปิน : นพนันท์ ทันนารี (Noppanan Thannaree)
วันที่ : 14 – 29 ธันวาคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ติดต่อศิลปิน : 089-435-9503
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-218-3709/085-945-7746

 

You may also like...