Day / Night / Mind / Emotion

Day / Night / Mind / Emotion คือมุมมองของศิลปินทั้งสี่คน ต่อสิ่งที่เป็น “คู่ตรงข้าม” ในธรรมชาติ และสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานศิลปะตามแนวทางของแต่ละคน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกของพวกเขาต่อสิ่งนั้น แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกัน  แต่ก็ล้วนก่อเกิดสุนทรียะและแรงบันดาลใจขึ้นมาได้ไม่ต่างกัน

 

นิทรรศการ : Day / Night / Mind / Emotion
ศิลปิน : สราวุฒิ   เงินพุ่ม, สิทธิกร   เทพสุวรรณ, วรวิทย์   แก้วศรีนวม, ศุภโชค   ชุมสาย ณ อยุธยา
วันที่ :  6 – 16 สิงหาคม 2555
สถานที่ :  ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 – 2 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

You may also like...