พิฆเณศวร์

9 Art Gallery / Architect Studio ได้เปิดตัวดำเนินการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาแต่ปี 2544 ด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะระหว่างชุมชนกับเมืองอื่นๆ ระหว่างกรุงเทพฯ,เชียงใหม่

รวมถึงระดับนานาชาติ ด้วยศรัทธาในศิลปะเพื่อผลแห่งการพัฒนาวงการศิลปกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมตามกระแสปัจจุบัน

นิทรรศการศิลปกรรม  “พิฆเณศวร์” ของ สุริยันต์ วงศ์โยธา เป็นนิทรรศการครั้งที่ 108 โดย ทพ.ภูเบศ ภู่ไพศาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ จะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2556  เวลา 19.00 น. ณ 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย

ศิลปิน : สุริยันต์ วงศ์โยธา
วันที่ :   9 มีนาคม – 3 เมษายน 2556
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio
786/11 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร : 0-5371-9110
เว็บไซต์ : www.9artgallery.com
อีเมล์ : artgallery9@hotmail.com , artgallerynine@gmail.com

You may also like...