จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน

๘ ศิลปินไทยร่วมกันจัดนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ ๘0 พรรษา ๘o พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและแผ่นดินไทยมาโดยตลอด

โดยภาพวาดพระสาทิสลักษณ์ทั้ง ๘o  ภาพ   จากการถ่ายทอดความงดงามของศิลปินไทยฝีมือระดับปรมาจารย์ทั้ง ๘ ท่านครั้งนี้ นอกจากเป็นการแสดงผลงานจิตรกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ได้ชม แต่ละภาพยังสะท้อนถึงพระจริยวัตรอันงดงาม  พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ตลอดจนน้ำพระทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยซึ่งเปรียบเสมือนดัง “แม่ของแผ่นดิน”  โดยภาพที่นำมาจัดนอกจากมีขนาดแตกต่างกันตามที่ศิลปินแต่ละท่านได้จัดทำขึ้นแล้ว  ยังมีการนำเสนอด้วยเทคนิคที่แตกต่างกันไปตามความถนัดจนทำให้เกิดความหลากหลายที่น่าสนใจ  อาทิ สีน้ำ  สีน้ำมัน ลายเส้น สื่อผสม และเทคนิคคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

และพลาดไม่ได้กับภาพวาดพระสาทิสลักษณ์ชุดพิเศษ จากสุดยอดฝีมือปรมาจารย์ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติ  ซึ่งให้เกียรตินำมาจัดแสดงเป็นพิเศษเพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาได้ชื่นชมความงามอย่างใกล้ชิด   พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน”   ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘o พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  และสนุกสนานกับกิจกรรม  Workshop    เรียนรู้เทคนิคการ Sketch ภาพเบื้องต้นจากศิลปิน และประดิษฐ์กรอบรูปตามสไตล์ของตนเองได้ฟรีภายในงาน !!!

เชิญชวนพสกนิกรชาวไทย  และผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ “ ๘๐ พรรษา ๘๐ พระสาทิสลักษณ์ ถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ ๘ -๑๕  สิงหาคม 2555  ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม  ทั้งนี้รายได้จากการจำหน่ายภาพ หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  : o๒-๘๑๓-๘00๔ต่อ ๓๑๒o, ๓๓๖๕

หรือ www.facebook.com/queenexhibition

You may also like...