แข่งขันประกวดภาพถ่ายระดับนานาชาติ อากาศในสภาวะวิกฤต

มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายนานาชาติติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 โดยหัวข้อสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คือ “อากาศในสภาวะวิกฤต”

การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นผู้ที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าสมัครแข่งขันต้องนำเสนอภาพถ่าย 2 ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศคุณในมุมมองของผู้เข้าแข่งขัน เกี่ยวกับสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้นจริง หรือที่สังเกตเห็นถึงผลกระทบ ที่เกิดจากสภาวะวิกฤตของอากาศในชีวิตของผู้คน และรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับสาธารณะหรือระดับบุคคล ซึ่งในประเทศคุณร่วมกันทำหรือร่วมกันพิจารณา เพื่อต่อสู้กับผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงนี้

ในรอบแรกจะตัดสินที่ประเทศไทย คนไทยที่ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ 20 คนสุดท้ายจากทั่วโลกจะได้รับการนำไปจัดแสดงร่วมกัน ณ กรุงปารีส ทั้งนี้ในกลุ่มผู้เข้ารอบสุดท้าย จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเชิญให้เดินทางไปกรุงปารีสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และจะมีการนำผลงานภาพถ่ายของผู้ชนะไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการส่วนตัวที่แกลเลอรีในกรุงปารีสอีกด้วย

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการลงทะเบียนจากประกาศในเวบไซด์ของสมาคม (ที่หน้า กิจกรรมสมาคม) และส่งภาพถ่ายจำนวน 2 ภาพ โดยบันทึกเป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEC ที่ความละเอียด 300 dpi หรือ ความละเอียด 3547*4724 พิกเซล มาที่ concours@afthailande.org โดยใช้หัวข้อ การประกวดภาพถ่าย “อากาศในสภาวะวิกฤต” ภายในเวลาเที่ยงคืน ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
การประกาศผล : วันที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้หมายรวมถึงการยอบรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดของการประกวดที่ปรากฏในเว็บไซด์ www.afthailande.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร :  02-670-4240

นนทยา พงศ์ผกาย
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
นนทยา พงศ์ผกาย
เบอร์โทร : 02-670-4232
อีเมล : nontaya.pongpakai@alliance-francaise.or.th

You may also like...