กิจกรรมร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี”

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ขอเชิญร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล   เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผ่านกิจกรรมพิเศษ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “พระมิ่งพระแม่ฟ้า มหาราชินี”

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เสนอพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจอเนกประการ ผ่านสื่อผสมในรูปแบบต่างๆ อาทิ Music Box Gallery และ QR Code  พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม – ๙ กันยายน ๒๕๕๕ โดยไม่เสียค่าเข้าชม และระหว่างวันที่  ๗ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ขอเชิญชมไฟประดับในชุด “ตระการตา ศิลปาชีพไทย” และจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ  พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ณ  ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔

หรือ http://www.nitasrattanakosin.com

 

You may also like...