เปิดตัว ข้าวเพื่อนชาวนา ในงาน เราอิ่ม ชาวนายิ้ม

โครงการข้าวเพื่อนชาวนา สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธร ภายใต้มูลนิธิสายใยแผ่นดิน กลุ่มบิ๊กทรี และร้านโบ.ลาน ร่วมใจจัดงาน “เราอิ่ม ชาวนายิ้ม” เพื่อสานสัมพันธ์มิตรภาพร่วมกันในฐานะผู้บริโภคและผู้ปลูกข้าว ที่ร้านโบ.ลาน ซ.สุขุมวิท 53 พร้อมเปิดตัวโครงการ “ข้าวเพื่อนชาวนา” เชิญชวนผู้บริโภคสนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิออร์แกนิก (ข้าวหอมมะลิอินทรีย์) คัดพิเศษ 100 เปอร์เซนต์ โดยการซื้อตรงจากชาวนาในรูปแบบสมัครสมาชิกรายปี

โครงการ “ข้าวเพื่อนชาวนา” จุดประกายขึ้นจากโครงการเล็กๆ ที่กลุ่มบิ๊กทรี (Big Trees Project) นำโดย อรยา สูตะบุตร พยายามชักชวนเพื่อนร่วมอุดมการณ์มาร่วมซื้อข้าวหอมมะลิออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงผ่านแบรนด์ “เพื่อนชาวนา (Farmers’ Friend Rice)” ซึ่งผลิตโดยสหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ควบคุมคุณภาพโดย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน ด้วยความมุ่งหวังว่า ผู้บริโภคจะได้รับประทาน ข้าวหอมมะลิคัดพิเศษมาตรฐานส่งออก ในขณะเดียวกันชาวนาผู้เลือกเดินทางสายเกษตรอินทรีย์ไม่พึ่งสารเคมีจะมีแรงใจสนับสนุนเพิ่มขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมความยั่งยืนให้เกษตรกรด้วยกองทุนที่สมทบไปกับข้าวทุกกิโลกรัม และร่วมเป็น “เพื่อน” กันยาวนานในรูปแบบของสมาชิกรายปี

อรยา สูตะบุตร หัวหน้ากลุ่มบิ๊กทรี กล่าวถึงที่มาของโครงการว่า แต่เดิมตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิสายใยแผ่นดิน มุ่งส่งเสริมให้ชาวนาไทยหันมาปลูกข้าวด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง โดยให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และรับซื้อผลผลิตจากชาวนาที่ร่วมเป็นสมาชิก แต่ยังเป็นการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ภายใต้ชื่อ “กรีนเนต”

“ในปีนี้เพื่อให้คนไทยหันมาบริโภคข้าวออร์แกนิกผลิตโดยชาวนาไทยมากขึ้น มูลนิธิสายใยแผ่นดินจึงได้ร่วมมือกับกลุ่มบิ๊กทรี เพื่อนำข้าวมาจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “เพื่อนชาวนา” ซึ่งมีทั้งข้าวขาว ข้าวกล้องหอมมะลิอินทรีย์คัดพิเศษ 100% ทั้งหมดเป็นข้าวนาปีปลูกในเดือนพฤษภาคม และเก็บเกี่ยวและสีข้าวในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ให้แก่สมาชิกผู้ซื้อข้าวในโครงการ ทั้งประชาชนผู้สนใจ และองค์กรต่างๆ นับเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชาวนาให้มีตลาดรองรับข้าวอินทรีย์ในระยะยาว ผ่านการซื้อขายตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า ทำให้ชาวนาไม่ต้องกู้เงินลงทุนทำนา สมาชิกจะทยอยรับข้าวตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป”

“เป้าหมายของโครงการนี้คือเราจะสามารถช่วยชาวนาจังหวัดยโสธรที่ผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิก คัดพิเศษ 100 % ได้ประมาณ 100 ครอบครัว คิดเป็นจำนวนข้าวทั้งสิ้น 100 ตัน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้มียอดจำหน่ายแล้ว 30 ตัน”

ทั้งนี้ “ข้าวเพื่อนชาวนา” จะให้ผลตอบแทนชาวนาสูงกว่าราคาตลาดถึง 2,000 บาท/ตัน และช่วยให้ผู้ซื้อสามารถซื้อข้าวอินทรีย์คุณภาพสูงได้ในราคาที่เป็นธรรม ตามแนวคิด “เราอิ่ม ชาวนายิ้ม” ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ด้วยเครือข่ายความรู้ การควบคุมมาตรฐานการปลูก สีข้าว ที่สำคัญทุกๆ 1 กิโลกรัมหรือ 100 บาท โครงการจะนำเงิน 20 บาทเข้ากองทุนประกันความเสี่ยงให้ชาวนา และกองทุนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนอีกด้วย โดยผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกแบบครอบครัวรายปี ซึ่งจะได้รับข้าวปีละ 100 กิโลกรัม เป็นเงิน 10,000 บาท หรือเป็นสมาชิกแบบองค์กร ซึ่งจะได้รับข้าวขั้นต่ำปีละ 1,000 กิโลกรัม เป็นเงิน 100,000 บาท ทยอยส่งทุกๆ 2 เดือน

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคกับชาวนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ปลอดภัยจากภัยของสารเคมีและยาฆ่าแมลง สามารถปลูกข้าวออร์แกนิกที่ได้มาตรฐานคุณภาพในระดับโลกได้ และกระตุ้นให้ประชาชน องค์กรต่าง ๆ ช่วยกันอุดหนุนข้าวออร์แกนิกไทยในระยะยาวต่อไป สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิกโครงการ “ข้าวเพื่อนชาวนา” หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 081-643-9240 หรือเข้าไปที่ www.facebook.com/farmersfriendrice/info หรืออีเมลไปที่ thaifarmersfriend@gmail.com 

ข้าว “เพื่อนชาวนา” (Farmers’ Friend Rice) ข้าวขาว หรือข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิคคัดพิเศษ 100 %

ผลิตโดย สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร ควบคุมคุณภาพโดย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
รับสมัครสมาชิกรายปี 100 กก. 10,000 บาท (บรรจุถุงสูญญากาศ ถุงละ 1 กก.)

เป้าหมาย
ช่วยชาวนาประมาณ 100 ครอบครัว ที่ผลิตข้าวหอมมะลิออร์แกนิคคัดพิเศษ 100% จานวน 100 ตัน ใน จังหวัดยโสธร ขณะนี้มียอดจาหน่ายแล้ว 30 ตัน ชาวนาที่นี่ปลูกข้าวนาปี คือปีละ 1 ครั้ง หว่านข้าวในเดือน พฤษภาคม และจะเกี่ยวและสีข้าวในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

คุณช่วยชาวนาได้อย่างไร
• เป็นสมาชิกแบบครอบครัวรายปี รับข้าวปีละ 100 กก. ราคากก.ละ 100 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท (ทยอยส่งให้ทุก 2 เดือน)
• เป็นสมาชิกแบบองค์กร อย่างต่าปีละ 1,000 กก. ราคา กก.ละ 100 บาท เหมาะกับเป็นของขวัญปี
• ใหม่ขององค์กร (ชาวนาจะเกี่ยวและสีข้าวในเดือนพฤศจิกายน)
• ช่วยแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆและญาติมิตรในไลน์หรือในเฟสบุ๊ค
• ช่วยเป็นอาสาสมัครหาสมาชิก
• ช่วยเป็นอาสาสมัครกระจายข้าว เป็นศูนย์ช่วยกระจายข้าวให้เพื่อน เพื่อนบ้าน ผู้ปกครองที่โรงเรียน
• ญาติพี่น้อง หรือที่ทางาน ด้วยพาหนะส่วนตัวเช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ หรือจักรยาน

หมายเหตุฯ:1. เรามีข้าวหอมมะลิออร์แกนิคเพื่อตอบแทนน้าใจอาสาสมัครด้วย
2. เราจะแจ้งทางเลือกต่างๆ ในการจัดส่งข้าวให้แก่สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง

เราอิ่ม ชาวนายิ้ม
“ข้าวเพื่อนชาวนา” ข้าวนิสัยดี ปลูกปีละครั้ง ไม่คบหาสารเคมี ยอมให้เข้าใกล้ได้เฉพาะแมลง กับความ
แปรปรวนของธรรมชาติเท่านั้น เป็นข้าวออร์แกนิคคุณภาพสูง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ด้วย เครือข่ายความรู้ การควบคุมมาตรฐานการปลูก สีข้าวและบรรจุภัณ์ครบวงจร ที่ จ.ยโสธร ปลูกโดยชาวนาที่ พร้อมจะเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ ที่ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตรายต่อครอบครัวและสิ่งแวดล้อม

คุณได้ ชาวนาได้ ใครๆ ก็ได้
ความมหัศจรรย์ของข้าวอินทรีย์ 1 ถุง นอกจากจะอุดมด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ดีต่อสุขภาพแล้ว และได้ทา ประโยชน์ต่อชาวนาและสังคมอีก 5 ประการคือ
1. ช่วยส่งเสริมข้าวดีๆ ให้จาหน่ายในราคายุติธรรม (Fair Trade) ด้วยการซื้อโดยตรง ให้ ผลตอบแทนชาวนาสูงกว่าราคาตลาดถึง 2,000 บาทต่อตัน
2. ให้ชาวนาไทยหันมาผลิตข้าวคุณภาพสูง ด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาที่เดิมมีชีวิตสุ่มเสี่ยงจาก พิษภัยของปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงราคาแพง ใช้เวลา 3 ปีปรับปรุงดินให้สามารถปลูกข้าวออร์
1. แกนิคที่ผ่านการรับประกันคุณภาพระดับโลกได้
2. ช่วยสมทบ “กองทุนประกันความเสี่ยงของชาวนา” ที่จะช่วยชาวนาช่วงภัยพิบัติและ “กองทุน
3. ส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน” ในการปรับปรุงคุณภาพข้าวและผลิตภัณท์เสริมให้ดียิ่งขึ้น
4. ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้ท้องถิ่นให้มีความสุขอย่างแท้จริง มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี
5. ชาวนาสามารถดารงอาชีพได้อย่างยั่งยืน ไม่มีหนี้สินรุงรัง หรือต้องพึ่งพาการอุดหนุนราคา ของรัฐทุกปี อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
6. หากปริมาณข้าวมีมากกว่ากาลังบริโภคในครอบครัว สามารถนาข้าวอินทรีย์ไปฝากเพื่อนสนิท
7. และญาติพี่น้อง หรือบริจาคให้กับองค์กรคนพิการและการกุศลอื่นที่ร่วมในโครงการอีกด้วย ได้แก่ มูลนิธิคริสเตียนเพื่อคนพิการ โรงเรียนสอนคนตาบอดร้อยเอ็ด และมูลนิธิคุณพ่อเรย์

รายได้จาการขายข้าวอินทรีย์ทุก 1 กก.ในโครงการนี้ สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จ.ยโสธร จะนาเข้า “กองทุนประกันความเสี่ยงของชาวนา” 8 บาท และ “กองทุนส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน” 12 บาท รวม
เป็น 20 บาทต่อ 1 กก.

ผลิตโดย สหกรณ์ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ จากัด
118/1 ถ.วารีราชเดช อ.เมือง จ.ยโสธร
ติดต่อ thaifarmersfriend@gmail.com โ ทร 081-643-9240 (อรยา สูตะบุตร)
www.facebook.com/farmersfriendrice

You may also like...