Levis® แบ่งปันความรัก ความสุขให้สังคม

นำเงินบริจาคกว่า 2.6 ล้านบาท จากโครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” ส่งมอบให้เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา
นำโดยนายปีเตอร์ ฮอร์นบี้ (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มสินค้าแฟชั่น

และนายภาณุพงศ์ หริรักษ์ (ที่หนึ่งจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี กลุ่มเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สองผู้บริหารจาก ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงิน 2,677,834.25 บาท ที่ได้จากโครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” ส่งมอบให้แก่ “เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนที่โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา สังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกษมสุวรรณ (ที่หนึ่งจาซ้าย) ประธานกรรมการดำเนินงาน สาขากรุงเทพมหานคร นายชาญชัย นันทจิวากรชัย (ที่สองจากซ้าย) และนางสาวจันทร์เพ็ญ เนื้อนวล (ที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนผู้รับมอบ

ลีวายส์® จัดโครงการ “บริจาคเงิน แลกรับส่วนลดยีนส์” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้คนรักยีนส์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมช่วยสังคมได้ง่ายและคุ้มค่ายิ่งขึ้น เพียงร่วมบริจาคเงิน 5 บาท หรือ 10 บาท พร้อมแลกรับส่วนลดเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากลีวายส์® เงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำไปพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งเรื่องค่าอาหาร ค่าสื่ออุปกรณ์การรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษานอกสถานที่ ค่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน ค่าเสื้อผ้า ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

 

You may also like...