ฉลอง 10 ปี ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ จัดงาน “A Decade of Heritage Journey” ฉลองครบ 10 ปี ของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงงานประติมากรรมของไทยตั้งแต่ยุคพุทธศิลป์ไปจนถึงงานร่วมสมัยของศิลปินชั้นแนวหน้ากว่า 200 ชิ้น และเป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชนที่ดำเนินงานแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน โดยจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมของไทยสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานศิลปะประติมากรรม ให้เข้าชมฟรี โดยงานในวันนี้ (3 ก.ค.) ได้รับเกียรติจากศิลปินและบุคคลสำคัญในวงการศิลปะมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, คุณอินสนธิ์ วงศ์สาม, อ. ช่วง มูลพินิจ, คุณประทีป คชบัว, คุณศิวะพร ทรรทรานนท์, คุณพิทักษ์พล วิสุทธิ์อัมพร กรรมการมูลนิธิหอศิลปะแห่งรัชกาลที่ 9 ฯลฯ ที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ถนนนวลจันทร์ ซอย 56

“10 ปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากการรวบรวมผลงานที่มีคุณค่าให้หลากหลายมากขึ้น เพิ่มคอลเลคชั่นใหม่ๆ และปรับปรุงพื้นที่จัดแสดงตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกแล้ว ยังมีพัฒนาการในหลายด้าน เช่น การเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะประติมากรรมและนำเสนอผลงานของศิลปินไทยให้เป็นที่รู้จัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ศิลปินเจ้าของผลงานนำนิสิตนักศึกษามาดูงาน ตลอดจนเปิดสาขาที่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปะกับต่างประเทศด้วย

นอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำโครงการร่วมกับพันธมิตร เพื่อการศึกษาและปลูกฝังด้านศิลปะ โดยจัดกิจกรรมทั้งที่ศูนย์ฯ และตามสถานที่ต่างๆ ให้เหมาะสมกับทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กประถมไปจนถึงนิสิตนักศึกษา และหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งประสานงานกับองค์กรศิลปะทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและให้ยืมชิ้นงานไปจัดแสดงแลกเปลี่ยนกัน โดยได้มอบหมายให้ลูกทั้ง 2 คน คือเหมือนฝันและวาดฝัน ซึ่งเรียนด้านศิลปะและคลุกคลีกับศูนย์ฯ นี้มาตั้งแต่เด็ก เข้ามาช่วยดูแลและสืบทอดการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป” คุณเสริมคุณกล่าว
ด้าน คุณสุรีย์ สิริกรณ์ ผู้ร่วมปณิธานและร่วมเป็นเจ้าของชิ้นงาน กล่าวว่า “ภูมิใจที่มีส่วนในการเผยแพร่และสืบสานงานของศิลปินไทย และจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไปให้เป็นสถานที่ที่เด็กๆ และคนทุกกลุ่มได้ซึมซับความงามของศิลปะ เพราะตระหนักถึงคุณค่าของผลงานแต่ละชิ้นที่ศิลปินทุ่มเทสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความรัก ด้วยหัวใจ การเก็บรวบรวมงานเหล่านี้จึงเป็นความผูกพันและมุ่งหวังให้ผู้มาเยี่ยมชมประทับใจกับงานศิลปะทุกชิ้นของศิลปินทุกท่าน”

อ. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ให้ความเห็นว่า “คุณเสริมคุณและครอบครัวได้ทำในสิ่งที่ยากและยิ่งใหญ่มาก คือเสียสละทั้งทุนทรัพย์ เวลา กำลังกาย และกำลังใจ ในการจัดให้ศิลปินมีพื้นที่แสดงผลงานศิลปะอย่างมีเกียรติที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพแห่งนี้ เพราะศิลปินทั้งหลายต่างต้องการให้ผลงานของเขาดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า ได้รับความสนใจโดยอยู่ในที่ที่เหมาะสม ศิลปินคนสำคัญของไทยหลายคนสร้างผลงานที่มีคุณค่ามากมาย แต่งานเหล่านั้นกลายเป็นซากสูญสลายไปหลังความตายเพราะถูกทิ้งขว้าง ไม่ได้รับความสนใจ อยากให้คนไทยและรัฐบาลไทยตระหนักถึงคุณค่าของงานศิลปะซึ่งสะท้อนถึงศักดิ์ศรีเกียรติภูมิของชาติไทย ที่ศิลปวัฒนธรรมของเราทัดเทียมกับนานาอารยประเทศหรืออาจเหนือกว่าด้วยซ้ำ แม้จะเป็นรองในด้านเทคโนโลยี และที่สำคัญคือศิลปะช่วยยกระดับจิตวิญญาณให้มีสุนทรียภาพ สร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจ ที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แปลกแตกต่าง ไม่ลอกเลียนกัน ซึ่งจำเป็นสำหรับทุกศาสตร์ การปลูกฝังและส่งเสริมให้รักและเห็นคุณค่าในศิลปะจึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก”

ตลอดระยะเวลา 10 ปีของการดำเนินงาน ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพได้ต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกว่า 50,000 คน

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันอังคาร – เสาร์ เวลา10.00 – 16.00 น. สำหรับหน่วยงานหรือประชาชนที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ มีบริการบรรยายและนำชม โดยติดต่อได้ที่ โทร. 0 2790 3888 ต่อ 1303 หรือ 1314

สุขกมล งามสม
เบอร์โทร : 089-484-9894
อีเมล : sukkamon12@gmail.com

You may also like...