ยุติทำ – ยุติธรรม

หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอเชิญชม “นิทรรศการ “ยุติทำ ยุติธรรม” จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นในทุกคนได้หวนกลับมาตระหนักในสามัญสำนึกขั้นพื้นฐาน ความดี ความชั่ว ความเหมาะสม ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นสามัญสำนึกที่มนุษย์อันมีมนุษยธรรมทุกคนสามารถตระหนักรู้ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน สถานการณ์ในสังคมกลับแสดงให้เห็นว่าเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตด้านสามัญสำนึกและศีลธรรมอย่างหนัก ซึ่งตัวสร้างปัญหาเหล่านั้นก็คือ คน สัตว์ผู้มีจิตใจสูง ผู้ควรจะมี “ธรรม” แต่กลับหาแทบไม่เจอ เพราะใช้สัญชาติญาณความเห็นแก่ตัวเพื่อความอยู่รอดมากขึ้น ขาดสามัญสำนึกในเรื่องจริยธรรมและศีลธรรม หากต้องการให้ศีลธรรมกลับมา เราจะต้อง “ยุติ” การกระทำที่เป็นสิ่งไม่ดี “การยุติการกระทำบางอย่างจะนำมาซึ่งความยุติธรรมและเป็นธรรม” จึงเป็นวลีที่เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่จะนำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้ ไม่ว่าปัญหาจะเล็กหรือใหญ่ สิ่งเลวร้ายต่างๆ ล้วน “ยุติ” ลงได้ด้วย “ธรรม” ซึ่งสิ่งไม่ดีจะ “ยุติ” ได้ เมื่อ “ธรรม” เกิดขึ้นในใจคน

นิทรรศการศิลปกรรม “ยุติทำ ยุติธรรม” ที่จัดแสดงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจิตรกรรม, ประติมากรรม, วัสดุผสม, Performance(ศิลปะการแสดงสด) และ Graffiti  ตีความสร้างสรรค์โดย 14 ตัวแทนนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ได้แก่ กันยารัตน์ เครือเอี่ยม, ภาณุพงศ์ คงเย็น, รัตติกาล จิตต์หมั่น, ประจวบลาภ สวัสดี, จารุพัฒน์ นาคพันธ์, พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง, ณภัทร แก้วมณี, ธีร์รัฐ เมธีวัชรธนาภรณ์, นนท์ แก้วเวฬุ, ชัยบูรณ์ บันลือ, ภาณุ นาครทรรพ, บุระเฉลิม ยมนาค, อาทิตย์ สังข์ตะคุ และ พัทธ์ ยิ่งเจริญ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:00 น.

นิทรรศการ : “ยุติทำ – ยุติธรรม”
ศิลปิน : กันยารัตน์ เครือเอี่ยม, ภาณุพงศ์ คงเย็น, รัตติกาล จิตต์หมั่น, ประจวบลาภ สวัสดี, จารุพัฒน์ นาคพันธ์, พลอยพรรณษา พันธ์โพธิ์ทอง, ณภัทร แก้วมณี, ธีร์รัฐ เมธีวัชรธนาภรณ์, นนท์ แก้วเวฬุ, ชัยบูรณ์ บันลือ, ภาณุ นาครทรรพ, บุระเฉลิม ยมนาค, อาทิตย์ สังข์ตะคุ และ พัทธ์ ยิ่งเจริญ
วันที่ : 4 – 29 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : (PSG Art Gallery)หอศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-221-0820

You may also like...