120 ปี ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

เนื่องด้วยในวันที่ 15 กันยายน 2555 เป็นวันครบรอบ 120 ปีวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับกรมศิลปากร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานวันศิลป์ พีระศรี 120 ปีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

การจัดงานประกอบด้วยการตักบาตร การวางช่อดอกไม้ การแสดงปาฐกถาศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2555 โดยนายเมธา บุนนาค ในหัวข้อ สถาปัตยกรรม คือ ศิลปกรรม (Visual Essay on Architecture)การบรรยาย การเสวนา การแสดงดนตรีและการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา การจำหน่ายของที่ระลึก และการจุดเทียนรำลึก ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นอกจากนี้ยังมีการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปะของคณะวิชาและหอศิลป์ ประกอบด้วย

– การแสดงศิลปกรรมของอาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ครั้งที่ 29 หัวข้อ “วาทศิลป์ พีระศรี” ในวาระเชิดชูเกียรติ 120 ปีชาติกาลศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2555 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

– นิทรรศการสถาปัตย์ปริวรรต ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2555 ณ หอศิลปะสถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

– นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์คณะมัณฑนศิลป์ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2555 ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์

– มหกรรมศิลปะร่วมสมัย เนื่องในวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2555 นิทรรศการ “ลูกศิษย์คิดถึงอาจารย์ ” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 30 กันยายน 2555 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดเพิ่มเติม : url: http://www.su.ac.th

You may also like...