ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์

ผลงานหลากหลายเทคนิค วาดเขียน งานปั้น ภาพพิมพ์ ประดิษฐ์ประดอยสามมิติจากวัสดุเลือกใช้ ของน้องๆจำนวนกว่า 70 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม

“ขัวศิลปะ ค่ายศิลป์ สร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 24-29 มีนาคม 2557 รวมด้วยกับผลงานภาพพิมพ์ของน้องๆโรงเรียน Chiangrai International Christian School จำนวน 35 คน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเรียนรู้พื้นฐานด้านศิลปะ ผ่านการทดลองสร้างงานศิลปะแบบง่ายๆ ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย และสนุกสนานผ่อนคลาย เพื่อให้น้องๆได้มองเห็นคุณค่า ความงาม ศิลปะที่มีอยู่รอบๆตัวในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการพัฒนาการจัดการ ด้านอารมณ์ และการทำงานร่วมกัน

งานเปิดนิทรรศการในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 11.00 น. โดยมี คุณสมลักษณ์ ปันติบุญ ประธานกองทุนศิลปินเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ขัวศิลปะ เชียงราย ArtBridge ChiangRai (ABCR)

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 20 เมษายน 2557 และเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 – 19.00 น.(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ : www.facebook.com/artbridgechiangrai

ขัวศิลปะ เป็นหอศิลปะที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวรวมแรงกันของศิลปินชาวเชียงรายกว่าร้อยคน ซึ่งมาร่วมกัน ลงทุน และหาทุนมาก่อสร้างอาคารเพื่อจะได้มีที่จัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมทางศิลปะให้กับศิลปิน ชาวเชียงรายเอง และในบางโอกาสก็จะมีนิทรรศการเชิญจากที่อื่นๆเข้ามาจัดเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงให้กับชาวเชียงรายได้เห็นกัน ดั่งชื่อของ­­­ ขัวศิลปะ ซึ่งเป็นภาษาทางเหนือ แปลว่าสะพานศิลปะ

ขัวศิลปะ ArtBridgeChiangRai (ABCR)
หอศิลป์ ร้านขายของที่ระลึก: เวลา 10.00 .- 19.00 น.
ร้านกาแฟ ร้านอาหารครัวศิลปิน : เวลา 10.00 – 22.00 น.
ที่อยู่ :551 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ. เมือง จ. เชียงราย 57100 (ก่อนถึงแยกสนามบิน แม่ฟ้าหลวง ติดกับวัดขัวแคร่ )
โทรศัพท์. 053-166623 Fax. 053-166 624 มือถือ: 095-448-9591 (ครัว), 094-605-3030 (shop) , 088-418 5431 (gallery)
e-mail: artbridge.cr@gmail.com ,www.facebook.com/artbridgechiangrai
website : http://www.artbridgechiangrai.org/

You may also like...