มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เชิญชวน เปิดห้องศิลปนิทรรศมารศี

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ จัดโครงการ “เชิญชวน เปิด ห้องจัดนิทรรศการ” ณ ห้องศิลปนิทรรศมารศี ในพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด เพื่อเป็นการสนับสนุน กลุ่มศิลปินทุกแขนงให้มีสถานที่ในการจัดการแสดงผลงานศิลปะ

และเพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่มีเวทีในการนำเสนอผลงานสู่สายตาประชาชนและบุคคล ที่มีความสนใจในงานศิลปะ โดยศิลปินไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้สถานที่

ขั้นตอนเบื้องต้นในการติดต่อเปิดห้องนิทรรศการ
ส่งแบบฟอร์มการขอใช้ห้องศิลปฯ พร้อมตัวอย่างผลงานต่อมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
(รับแบบฟอร์มการขอใช้ห้องได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.suanpakkad.com)

สถานที่ตั้งห้องศิลปนิทรรศมารศี : อาคารศิลปาคารจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
352-354 พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (ติดรถไฟฟ้า BTS พญาไท ทางออกที่ 4)
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-246-1775-6 ต่อ 150 หรือ 225

You may also like...