นิทรรศการวิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิทรรศการนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ เพื่อนำเสนอผลงานที่ผ่านการเคี่ยวกรำ ทั้งความคิด รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวผ่านกระบวนการภาพพิมพ์

ซึ่งในปัจจุบันกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์นั้นได้ถูกพัฒนาไปอย่างมาก ก่อให้เกิดความหลากหลายในการแสดงออกในผลงาน นิทรรศการครั้งนี้จะเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆของศิลปะภาพพิมพ์ และก่อให้เกิดความเข้าใจในงานภาพพิมพ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะพบว่าศิลปะภาพพิมพ์นั้นมิได้ยุ่งยากและเข้าใจยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังสามารถแสดงออกได้อย่างหลากหลายไม่จำกัด

พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 18.30 น. โดย ศาสตราจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร และ รองศาสตราจารย์ ทินกร กาษรสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอศิลป์กรุงไทย (อาคารสาขาเยาวราช)

นิทรรศการวิทยานิพนธ์ศิลปะภาพพิมพ์ โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศิลปิน : ธนวัฒน์ พรหมสุข, สาริตา สุวรรณแก้วมณี, ปราชญ์ คณานุรักษ์, กนิษฐา กรทวีธรรม, วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล, นภาพร มบขุนทด,ชาลิศา วงศ์มงคล,อิสระ สิงห์โตแก้ว
วันที่ : 6 – 20 มีนาคม 2557
สถานที่ : หอศิลป์กรุงไทย (อาคารสาขาเยาวราช)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นาย ธนวัฒน์ พรหมสุข : 084-749-2960, นางสาว วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล : 083-546-8454

You may also like...