Garden of Eden

ด้วยมุมมองของเธอผ่านผลงาน ทำให้เธอกลายเป็นศิลปินต่างชาติ ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงฤดูหนาวของยุโรป 4 ครั้งที่ผ่านมา เธอแบ่งเวลาการทำงานของเธอระหว่าง ยุโรปและเอเชีย สร้างผลงานจิตรกรรม พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการของเธอเอง

ในหลากหลายประเทศ ตามภูมิภาคแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย, สิงคโปร์, อินโดนีเชีย และ มาเลเชีย ซึ่งช่วงเวลาส่วนใหญ่ที่เธออาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เธอได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ที่เป็นเรื่องราวอันเกี่ยวข้องกับผลงานของเธอในช่วงฤดูหนาว ขณะที่เธออาศัยอยู่ในยุโรป และผลงานในนิทรรศการของเธอครั้งล่าสุด “Gardens of Eden”ได้ถูกวาดขึ้นใน พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวช

TJAŠA IRIS ถือได้ว่าเธอเป็น Colorist ที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง ผลงานของเธอนั้นได้รับแรงบัลดาลใจจากพืชพันธุ์ธัญญาหาร สวน และ ทัศนียภาพจากภายนอก งานจิตรกรรมของเธอจึงมักที่จะพรรณนาถึง มวลหมู่ดอกไม้ และ สวนในเขตร้อนที่เขียวชอุ่ม ความชุ่มฉ่ำของพันธุ์ไม้ที่ถูกแสงตกกระทบเฉิดฉายเจิดจ้าอย่างมีชีวิตชีวา ปลูกฝังอยู่ในรากเหง้าของความเป็นศิลปินแห่งลัทธิ Impressionism ความสมัยใหม่ที่คลืบคลานเข้าสู่ช่วงต้นศตวรรษที่ผ่านมาของยุโรป ซึ่งมักจะนำเสนอโลก โดยผ่านมุมมองส่วนตัว ที่บิดเบือนผิดเพี้ยนอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่ออารมณ์อันก่อให้เกิดความรู้สึกจำเพาะ ที่ศิลปิน Expressionist นั้นให้ความหมายที่ชัดเจน คือประสบการณ์ทางอารมณ์ ที่มากกว่าความเป็นจริงในทางรูปธรรม TJAŠA IRIS ยังคงพัฒนาสิ่งที่เธอสนใจ ในเรื่องของสี ที่แสดงออกผ่านงานจิตรกรรมของเธอ สื่อถึงความเรียบง่าย ความสลับซับซ้อน และ ความทันสมัย

เธอมองผลงานของเธอ ผ่านความต่อเนื่องจาก Expressionism เรื่องของสี จึงเป็นสิ่งที่เธอให้ความใส่ใจและใช้มัน อย่างอิสระ มีชีวิตชีวา ส่งสะเทือนไปถึงอารมณ์ความรู้สึกที่แตกพล่านในงาน จิตรกรรมของเธอ ซึ่งดูจะขัดแย้งกับ ความเร่าร้อน และ ความเยือกเย็น ความสว่าง และ ความมืด ความสดใส และ ความขุ่นมัว และเธอเองได้รวบรวมนำเอาสาระสำคัญ ในแต่ละที่ ที่เธอเคยได้เยี่ยมเยือนใน สวนเขตร้อนที่เต็มไปด้วยภาพแห่งนามธรรม ทัศนียภาพที่ประดับประดาไปด้วยความหนาแน่นของพืชพันธุ์ กับท้องฟ้าที่หมุนวน ในสวนพฤกษศาสตร์จากสิงคโปร์ สู่สวนในบาหลี, กัวลาลัมเปอร์ และ เชียงใหม่ การใช้สี และ รูปร่าง อันก่อให้เกิดความประทับใจกับผู้ชม ที่ร่วมเฉลิมฉลองความรื่นรมย์ของชีวิต ผ่านทางผลงานศิลปะของเธอ

พิธีเปิดนิทรรศการวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00น.

นิทรรศการ : “Garden of Eden”
ศิลปิน : TJAŠA IRIS
วันที่ : 26 ธันวาคม 2556 – 16 มกราคม 2557
สถานที่ : ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1 หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-218-3709

You may also like...