MANOJA

9 Art Gallery / Architect Studio ได้เปิดตัวดำเนินการเผยแพร่ผลงานศิลปะต่อเนื่องมาแต่ปี 2544 ด้วยจุดประสงค์ที่จะเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนทัศนะทางศิลปะระหว่างชุมชนกับเมืองอื่นๆ ระหว่างกรุงเทพฯ, เชียงใหม่ รวมถึงระดับนานาชาติ

ด้วยศรัทธาในศิลปะเพื่อผลแห่งการพัฒนาวงการศิลปกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมตามกระแสปัจจุบัน 

นิทรรศการศิลปกรรม “มะโนใจ” ของ กำพล มะโนใจ เป็นนิทรรศการครั้งที่ 111 ที่จะจัดแสดงขึ้น ระหว่างวันที่ 7-31 ธันวาคม 2556  โดยจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2556 เวลา 19.00 น. ณ 9 Art Gallery / Architect Studio จ.เชียงราย

มะโนในใจแม่
“แม่” เป็นคำเรียกผู้ให้กำเนิด จะเป็นคำแรกที่ลูกสามารถเปล่งเสียงเรียกว่า “แม่” แม่คือผู้ให้ชีวิต ผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อลูกๆ ให้ความรักที่บริสุทธิ์ รักลูกยิ่งชีวิต ยอมลำบากเพื่อลูก ใจของแม่ที่ต้องทนเห็นลูกร้อง ลูกหิว และลูกเจ็บ ใจแม่เจ็บปวดยิ่งกว่า ทุกข์สุขของลูกอยู่ ในใจของแม่เวลาทุกข์หรือสุขเมื่อลูกมองหน้าแม่ แม่จะมีรอยยิ้มให้ลูกเสมอ ขอแค่ให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ ในใจแม่ก็เป็นสุขพอแล้ว
สารจากแม่ถึงลูก

จิตรกรรมของกำพล มะโนใจ
กำพล เป็นศิลปินเชียงรายโดยกำเนิด ผลงานจิตรกรรมเขาเป็นที่ยอมรับได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของธนาคารกสิกรไทย ปี พ.ศ.2542 หลังจากสำเร็จการศึกษาศิลปกรรม ศิลปะบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,คลองหก ปี พ.ศ.2543 เขาเดินทางกลับบ้านทำงานศิลปะเงียบๆต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันร่วม 13 ปีเต็ม

ผลงานจิตรกรรมของกำพล เป็นจิตรรมไทยร่วมสมัยที่ใช้สีบางน้อยสี เน้นความสวยงามของเส้น เว้นที่ว่างพื้นขาวแสดงมิติ เรื่องราวโดยรวมเกี่ยวเนื่องกับวิถีท้องถิ่นของผู้คนล้านนา สัตว์ สิ่งของ การใช้ชีวิตประจำวัน สิ่งที่เห็นปรากฏต่อเนื่องในผลงานของเขาจากอดีตคือความอบอุ่น ที่ซ่อนอยู่ในความเรียบ เงียบเหงาในบรรยากาศฤดูหนาวที่มีสีขาวของพื้นเป็นฐานของความรู้สึก เส้นโค้ง รูปเด็ก ผู้คน สัตว์ สิ่งของ โอบล้อมเข้าหากัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความงามของผลงานเกิดจากจังหวะและฝีมือที่ตะหวัดป้ายเส้นสี่เพียงน้อยให้ภาพปรากฏแสดงเรื่องราวอารมณ์ จากความเรียบง่ายในอดีต จิตรกรรมของเขาพัฒนาต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน ปัจจุบันที่ได้เพิ่มเทคนิควิธีการทันสมัย ตามวัสดุอุปกรณ์ของสื่อที่มีให้เลือกให้ใช้ให้ทำหลากหลาย กำพลเลือกเล่นพื้นผิว สร้างลายเส้นลอยนูนออกมาจากพื้นภาพ ขับรูปทรงภาพที่เพิ่มขนาดใหญ่ให้ดูตระการตา ผสานการเพิ่มน้ำหนักในสีสันมากขึ้น แต่เนื้อหายังคงเรื่องเดิมของวิถีชีวิตครอบครัว ความรักในผู้คนบ้านเรือน และระบุเจาะลึกลงไปที่เรื่องของแม่กับลูก ‘ แม่ลูก ‘ ความรักความผูกพันพื้นฐานอันเป็นสากลของโลก ความรักที่พัฒนาให้คนรู้จักรักในสิ่งอื่นๆ รักคนอื่น รักสัตว์ สิ่งของ และโลก สิ่งพิเศษที่เขาได้รับมากำลังถูกถ่ายทอดต่อลงบนผลงานศิลปกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว เป็นตัวตนของกำพล ทั้งรูปแบบวิถีชีวิตและเทคนิควิธีการ ศิลปกรรมของกำพลคล้ายผลงานของชนเผ่า ชนเผ่าหนึ่งที่กำเนิดมาจากโลกอันไกลโพ้น และกำลังเดินทางกลับมาสู่โลก เดินทางกลับมาทวงถามความรักกับโลกปัจจุบัน

ปัจจุบันเขากำลังต้องการสิ่งนี้ สิ่งอันเป็นพิเศษ เรียบง่ายจากความรักของแม่กับลูก แม่ที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมาย เด็กที่ไม่ต้องการความหมายอะไรมากมาย ไม่มีอะไรซับซ้อน ภาพแม่ลูกเป็นภาพเชิงเดี่ยว บริสุทธิ์ เรียบง่ายและเป็นความจริง ความรักเป็นความจริงที่เรียบง่าย เราต้องการความจริงของความรักพยุงโลกนี้ให้คงอยู่ ให้กลมกลืน สมดุลย์ ทั้งธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทั้งในความแปลกแยกแตกต่าง ทั้งในสิ่งที่เร้นลับ และในสิ่งที่โล่งแจ้ง ทั้งในวิถีชีวิตชนเผ่า และในวิถีอารยะของเมือง ในความจริง ในทุกๆที่ ในทุกๆสภาวะ เราต้องการความรัก ให้ความรักสลายความซับซ้อน คืนความเรียบง่ายให้ทุกสิ่งเป็น ให้ความรักได้มีพื้นที่ คืนอากาศ คืนพื้นที่ว่างให้คนต่อไป
สมพงษ์ สารทรัพย์
21 พฤศจิกายน 2556

นิทรรศการ : มะโนใจ
ศิลปิน : กำพล มะโนใจ
วันที่ : 7- 31 ธันวาคม 2556
สถานที่ : 9 Art Gallery / Architect Studio
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 053-719-110
อีเมล : artgallery9@hotmail.com, artgallerynine@gmail.com
เว็บไซต์ : www.9artgallery.com

You may also like...