Fake Work

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าปัจจุบันเป็นยุคของ วัตถุดิบ อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนหลงใหลตามกระแสในค่านิยมแปลกใหม่ ปล่อยให้วัตถุนิยมครอบงำอยู่เหนือจิตใจโดยไม่รู้จบ

ส่งผลให้พฤติกรรมของคนในสังคมหรือ “รูปแบบการดำเนินชีวิต” ก็เปลี่ยนไปและมีแนวโน้มไปทางลบเพิ่มมากขึ้น ขาดความเชื่อมั่นในสติ จริยธรรม ความอยากความต้องการกับความโลภมากก็เป็นใหญ่ โทสะกับโมหะก็เกิดกับตนเองจนหาทางออกไม่เจอ จนอาจกล่าวได้ว่าโลกกำลังประสบวิกฤตการณ์ถาวรขึ้นอย่างน่าวิตก ถึงแม้ว่ากระแสวัตถุนิยมจะมีบทบาทในชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์ แต่ภายใต้จิตสำนึกและจิตวิญญาณของมนุษย์ย่อมมีความต้องการทางจิตใจที่ สงบสุข หากใช้สติปัญญาพิจารณาในการแก้ปัญหาต่างๆ มาเป็นเครื่องนำทางจะทำให้มองเห็นหรือมีทางออกที่ถูกต้อง เพราะความสุขโดยแท้ล้วนเกิดจากจิตวิญญาณที่สงบสุขเป็นที่ตั้งในการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

นัมเบอร์วันแกลลอรี่ ยินดีนำเสนอนิทรรศการศิลปะ ของปลอม  โดย  ประวิทย์ ล้ำเจริญ เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดสถานการณ์ ณ ปัจจุบันโดยมีอำนาจของ มายาวัตถุ เป็นเครื่องชี้นำทางในการดำเนินชีวิต ผ่านผลงานทาง ทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ตามแนวความคิดและจินตนาการ สำหรับนิทรรศการ ของปลอม ถือเป็นการแสดงเดี่ยวครั้งแรก นับได้ว่าเป็นการแสดงงานเต็มรูปแบบที่ได้รวมรวมงานที่น่าสนใจของศิลปินเอง

ประวิทย์ ล้ำเจริญ เกิดที่จังหวัดสุราษธานีจบการศึกษา จากปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเชิญทุกท่านพบปะพุดคุยกับศิลปิน รับสูจิบัตร และร่วมพิธีเปิดวันพฤหัสบดีที่ 19  มิถุนายน  2557  เวลา  18.00 น. 

นิทรรศการ : ของปลอม
ศิลปิน : ประวิทย์ ล้ำเจริญ
วันที่ : 19 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2557
สถานที่ : นัมเบอร์วันแกลอรี่ ชั้น 4 ห้อง 404 อาคาร เดอะสีลมแกลเลอเรีย กรุงเทพฯ
สามารถโหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ที่ : http://www.number1gallery.com/New2014/FakeWork/work.html
รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับนิทรรศการกรุณาติดต่อ คุณกรกต ศรีดี : 02-630-2523, 083-445-8333

 

You may also like...