นิทรรศการ ๖ วันสุนทรีย์ ๖ ปีธารศิลป์ ๖๐ ศรีศิลปิน

ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดงาน “๖ วันสุนทรีย์….๖ ปี ธารศิลป์…. ๖๐ ศรีศิลปิน” นิทรรศการแสดงและจำหน่ายผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม จากเหล่าศิลปินศิลปินแห่งชาติและศิลปินกิตติมศักดิ์มากมาย

ภายใต้บรรยากาศ “Music in the Museum” รายได้ส่วนหนึ่งสมทบกองทุนค่าผ่าตัดรักษาพยาบาลศิลปินและศิลปินอาวุโสที่เจ็บป่วย โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น ๑ ดิ เอ็มโพเรี่ยม

 

กิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๕๖
เวลา.๑๔.๐๐ น.
การแสดง “ พิณแก้ว “ โดย อาจารย์ วีรพงษ์ ทวีศักดิ์ ศิลปินหนึ่งเดียวในเมืองไทยประกอบนาฎลีลา

วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๕๖
เวลา.๑๗.๐๐ น.
กิจกรรมวาดภาพบนเสื้อ และการแสดงเขียนภาพสด Portrait โดยศิลปินชั้นแนวหน้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๔พฤศจิกายน ๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น.
การแสดงดนตรีโดยวง“ธารศิลป์ melody”และนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์มากมาย อาทิ อ.กมล ทัพคัลไลย, คุณธีเดช ไม้ไทย , คุณยาจิตร ยุวบูรณ์, คุณวันทิพย์ ภวภูตานนท์, คุณพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์ และคุณอนุรุธ ว่องวานิช เป็นต้น

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๕๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.
เวลา ๑๗.๐๐ น.
การแสดงดนตรีโดย เป้-ภิทรู พลชนะ และเพื่อน พร้อมนักร้องรับเชิญ คุณวิยะดา โกมารกุล
ชมการแสดงเดี่ยวเปียโนโดย คุณสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม และ The Band พร้อมศิลปินและนักร้องรับเชิญ อาทิ อ.แนบ โสตถิพันธุ์ อ.ศุภกิจ อุตตรนคร และคุณสิริกร กรดิลก เป็นต้น

วันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น.
ชมการแสดงดนตรีโดยวง “เดอะเปรม” นำโดย คุณ เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนักร้อง ศิลปินดังรับเชิญหลายท่าน

วันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๕๖
เวลา ๑๗.๐๐ น.
ชมการแสดงดนตรีโดยวง “เดอะเปรม” นำโดย คุณ เจ เทพหัสดิน ณ อยุธยา

You may also like...