KTC นำสื่อ พนักงาน นักศึกษาร่วมกิจกรรม ชมวังแดง

นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ (กลางซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พร้อมคณะสื่อมวลชน พนักงาน และนิสิต นักศึกษาฝึกงานโครงการ Learn & Earn @ KTC ภายใต้ชมรม “KTC PR Press Club” เข้าร่วมกิจกรรม “ชมวังแดง ซาบซึ้งพระบารมีพ่อแห่งแผ่นดิน ณ สำนักงานทรัพย์สินฯ กับเคทีซี” รับฟังข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการของสำนักงานทรัพย์สินฯ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อคุณประโยชน์ของพสกนิกรและสังคมไทย พร้อมทั้งชมความสง่างามของวังลดาวัลย์ (วังแดง) ณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต เมื่อเร็วๆ นี้

ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง
เบอร์โทร : 02-828-5057
อีเมล์ : ktc_pr@ktc.co.th

You may also like...