ประกวดออกแบบ เว็บไซต์ช่อง 3 ในแบบของคุณ

ขอเชิญบุคคลทั่วไปที่สนใจ ร่วมกิจกรรมการประกวด “เว็บไซต์ช่อง 3 ในแบบของคุณ” ชิงเงินรางวัลรวม 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ ได้แสดงผลงานด้านการออกแบบในยุคดิจิตอล

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบไปด้วย โลโก้ หน้าเว็บไซต์ พร้อมตั้งชื่อเว็บ

ร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2557
ดูรายละเอียดได้ที่ : www.facebook.com/your3website
หรือโทร : 02-683-5070

เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เสาวลักษณ์ ธนธรไพศาล
เบอร์โทร : 02-683-5073
อีเมล : saowalakt@becicorp.com
Website : Description: Description: ThaiTV3_logo Description: Description: kkn-logo

You may also like...