Art (&) Auntie

WTF เเกลลอรี่ มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ภายใต้ชื่อศิลป์(ละ)ป้า โดย สินา วิทยวิโรจน์ ผลงานชุดนี้เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามถึงกลไกต่าง ๆ ที่ทำให้ผลงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ๆ นั้นมี คุณค่าศิลปะในโลกร่วมสมัย

ซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยชุดความรู้เพียงชุดเดียวอีกต่อไป เพราะความเข้าใจต่อศิลปะร่วมสมัยไม่ใช่เรื่องตายตัว หากแต่เป็นสิ่งไหลเวียนไปรอบ ๆ คนทุกคนตลอดเวลา ในห้องเรียนดรออิ้ง หอศิลป์ ร้านอาหารข้างมหาวิทยาลัย หรือแม้ แต่บนทางเท้า อย่างที่เห็นได้จากปรัชญาสุนทรียศาสตร์ที่ขับเคลื่อนและแปลเปลี่ยนไปตาม ยุคสมัย ซึ่งส่งผลทำให้รูปแบบและคุณค่าของศิลปะก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่น ศิลปะในบางยุคที่เคยเป็นของที่ควรค่ากับสายตาของผู้ชมชนชั้นสูง ทว่าต่างกับศิลปะใน บางยุคที่ไม่ว่าผู้ชมจะเป็นใครก็สามารถมีีปฏิสัมพันธ์กับผลงานศิลปะราวกับเพื่อนเก่า ที่รู้จักกันมานาน 

ในฐานะนักสร้างสรรค์ที่ไม่ควรถูกตีกรอบจากกฏแห่งการสร้างสรรค์ใด ๆ ผลงานชุดนี้ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทดลองหาความเชื่อมโยงกันระหว่างสองพื้นที่ หนึ่งคือชุมชนภายในรั้ว สถาบันการศึกษาศิลปะ และหนึ่งคือชุมชนร้านค้ารอบรั้วสถาบัน ภายใต้ความสงสัยที่ว่า สังคมข้างรั้วสถาบันได้รับรู้อะไรบ้างจากแหล่งผลิตศิลปินและนักสร้างสรรค์ที่เรียกตัวเองว่า “โรงเรียนศิลปะแห่งแรก” อนึ่ง ไม่ใช่เพื่อโจมตี หรือสร้างความขัดแย้งในแง่การเมือง ภายในระบบการศึกษาศิลปะ ทว่าผลงานชุดนี้สร้างขึ้นเพื่อนำเสนอภาพที่ไม่ปะติดปะต่อกัน ของความคิดจากคนต่างพื้นที่ที่อยู่ห่างกันแค่เพียงรั้วกั้น และเพื่อวิพากษ์สถาณะอันเป็น มายาคติของศิลปะ อันนำมาสู่การค้นหาอาณาบริเวณในการถกเถียงถึงสุนทรียศาสตร์ที่ ไม่จำเป็นต้องสูงส่งเลอค่า หรืออยู่แค่ในรั้วรอบขอบชิดอีกต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการ เชื่อเชิญให้นักสร้างสรรค์ทั้งหลายเห็นว่า ศิลปะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของผู้สร้างอีกแล้ว หากแต่สามารถเป็นหนึ่งในฟันเฟืองขับเคลื่อนโลกความเป็นจริง

ฉะนั้นนิทรรศการนี้จึงไม่ใช่การตัดสินว่าศิลปะแบบใดนั้นมีความงามมากที่สุด ทว่าคือการเปิดโอกาสให้ผู้ชมและผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ในโลกปัจจุบัน ที่เอื้อให้เกิดสภาวะอันลักหลั่นต่อการให้ความหมายสิ่งต่าง ๆ จนยากที่จะจับต้นชนปลาย คนในสังคมและนักสร้างสรรค์ทั้งหลายจึงควรที่จะตระหนักถึงการมีอยู่ของกันและกันให้ มากขึ้น เพื่อช่วยกันเปิดประตูบานใหม่ ๆ ออกไปค้นหาคุณค่าของศิลปะในแง่มุมที่ไม่มี วันสิ้นสุด

“อำนาจในการให้คุณค่ากับศิลปะนั้นขึ้นอยู่กับใคร ผม คุณ ศิลปิน นักวิชาการ ภัณฑารักษ์ นักเรียนศิลปะ หรือใครก็ได้?”

สินา วิทยวิโรจน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาศิลปะสื่อผสม มหาวิทยาลัยศิลปากร เคยมีผลงานเเสดง Lasalle College of Arts ประเทศสิงคโปร์, Speedy Grandma เเกลลอรี่, ห้องสมุดปรีดี พนมยงค์ เเละ TCDC

โดยงานเปิดจะมีที่ WTF เเกลลอรี่ ในวันวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2556, เวลา 18.00-20.00น. 

นิทรรศการ : “ศิลป์(ละ)ป้า”
ศิลปิน : สินา วิทยวิโรจน์
วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2556 – 20 มกราคม 2557
สถานที่ : WTF Gallery & Cafe
เว็บไซต์ : www.wtfbangkok.com
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : 02-662-6246, 089-926-5474
อีเมล : somrak@wtfbangkok.com

You may also like...