4th UOB Painting of The Year 2013

ธนาคารยูโอบี เปิดโครงการ “ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4” ยกระดับการแข่งขันสู่เวทีอาเซียน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 ล้านบาท ขยายเวลารับสมัครผลงานภายในวันที่ 1-27 ตุลาคม 2556 นี้

เตรียมนำผลงานผู้ชนะการประกวดจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป พร้อมผู้ชนะเลิศได้ส่งภาพประกวดและแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่นต่อไป

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารได้จัดประกวดภาพวาดโครงการ ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ปีนี้ถือเป็นปีที่ 4 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะในหมู่เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีใจรักงานศิลปะ และเพื่อเป็นเวทีในการแสดงผลงานให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์จินตนาการในเวทีอาเซียน การจัดทำโครงการดังกล่าว นอกจากเป็นเวทีในการสนับสนุนศิลปินแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารยูโอบีที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารยูโอบีมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาและเยาวชนควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

โครงการประกวดภาพวาด ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4 ในปีนี้มีความพิเศษกว่าการจัดการประกวดใน 3 ปีที่ผ่านมา คือ นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มธนาคารยูโอบีได้ยกระดับมูลค่ารางวัลให้เท่าเทียมกันทั้ง 4 ประเทศ คือ ประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 25,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินไทยมูลค่า 750,000 บาท และจะมีการส่งภาพเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีรางวัลมูลค่า 10,000 เหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย 300,000 บาท พร้อมกันนั้นจะได้ร่วมแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่น

“ปีนี้กลุ่มธนาคารยูโอบี ในประเทศสิงคโปร์ ได้ยกระดับการแข่งขันเข้าสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยศิลปินที่มีสัญชาติใน 4 ประเทศ คือ สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย และไทย สามารถส่งภาพเข้าร่วมการแข่งขันในประเทศใดก็ได้ โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเทศจะได้เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล Southeast Asian Painting of The Year ที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมด้านศิลปะระหว่างศิลปินของแต่ละประเทศ พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หอศิลป์แห่งประเทศสิงคโปร์ พร้อมกันนั้นจะได้เดินทางไปแสดงผลงานที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชียฟุกุโอกะ ในประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง”นายปีเตอร์กล่าว

สำหรับการประกวดยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1.ประเภทศิลปินอาชีพ ผู้เข้าประกวดในประเภทนี้คือเหล่าศิลปินที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้ อย่างน้อยหนึ่งข้อ อาทิ มีหอศิลป์เป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด, ขาย/จัดแสดงผลงานศิลปะในที่ใดก็ได้, เคยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ, จัดทำแคตตาล็อกผลงานของตัวเอง 2.ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้เข้าประกวดในประเภทนี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน โดยจะไม่พิจารณาเรื่องประสบการณ์หรืออายุ

ในส่วนรางวัลสำหรับการประกวดในครั้งนี้มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 รางวัล คือ ประเภทศิลปินอาชีพ 1.รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพวาดโครงการ Painting of The Year ของธนาคารยูโอบี ได้รับเงินรางวัล 750,000 บาท 2. รางวัลเหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท 3. รางวัลเหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล 240,000 บาท 4. รางวัลเหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 150,000 บาท

ประเภทศิลปินใหม่หรือศิลปินสมัครเล่น 1.รางวัล MOST PROMISING ARTIST OF THE YEAR ได้รับเงินรางวัล 90,000 บาท 2. รางวัลเหรียญทอง ได้รับเงินรางวัล 75,000 บาท 3. รางวัลเหรียญเงิน ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท 4. รางวัลเหรียญทองแดง ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ทั้งนี้ ทุกรางวัลจะได้รับโล่เกียรติคุณจากธนาคารยูโอบี

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ ยูโอบี เพ้นต์ติ้ง ออฟ เดอะเยียร์ ครั้งที่ 4 ( 4th UOB Painting of The Year 2013) ได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า (ตรงข้ามสนามหลวง เชิงสะพานปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร) ภายในวันที่ 1-27 ตุลาคม 2556

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.uob.co.th/promotions/event_th.htm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โทร : 0-2343-4965, 0-2343-4913, 0-2343-4973 และ 0-2343-4976

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
บริหารงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
: บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965, 083-754-3541
: ภูดิท วงค์พาดกลาง 0-2343-4913, 088-946-9787

You may also like...